Risico inventarisatie en evaluatie › Etop

Risico inventarisatie en evaluatie

Risico inventarisatie en evaluatie

Samen een risico inventarisatie en evaluatie uitvoeren voor uw bedrijf. Wij zien graag dat u veel zèlf doet…Wij helpen u er vanzelfsprekend wel bij! Ook toetsing wordt door onze kerndeskundigen uitgevoerd. 

Tijdens de uitvoering betrekken wij de juiste mensen bij zaken, die aandacht verdienen. Niet het product, maar juist het proces ziet Etop als kans om arbeidsomstandigheden te verbeteren!
Samen met u gaan wij het proces zo inrichten dat het past binnen úw organisatie en úw bedrijfscultuur. Zo gaat Arbo leven en komen mensen tot bewezen betere prestaties. Misschien in deze tijden niet geheel onbelangrijk…de kosten zijn tenslotte aanmerkelijk lager!

"Niet het product, maar juist het proces ziet Etop als kans om arbeidsomstandigheden te verbeteren!"

Mogelijkheden advies bij Risico inventarisatie en evaluatie:
- U voert de RI&E uit en Etop is coachende achterwacht. Etop zorgt dat een ervaren docent u helpt bij het zèlf uitvoeren van de RI&E zodat dit een persoonlijk leertraject wordt. De eindregie blijft bij u.
- De Etop-docent/adviseur voert de RI&E uit en u loopt mee zodat u leert van het traject en de eventuele valkuilen.
- U laat de RI&E over aan de externe deskundige van Etop, die een gedegen onderzoek uitvoert waarmee uw organisatie daadwerkelijk aan de slag kan. Etop regelt ook de toetsing van de RI&E.

De tarieven voor het uitvoeren, zijn afhankelijk van de gekozen vorm, de omvang en de risico’s binnen de organisatie.

Een RIE wordt afgesloten met een toetsing als deze niet is opgesteld door een kerndeskundige. Toetsen is iets anders als goedkeuren. Het gaat niet om een goed of fout, maar vooral of er geen zaken over het hoofd worden gezien en of oplossingen als passend kunnen worden aangemerkt. Iedere kerndeskundige heeft z'n eigen blinde vlek. Een veiligheidskundige heeft  minder oog voor werkdruk, waar de A&O deskundige veiligheidsaspecten minder in het vizier heeft. Het supplementair toetsen kan dus een effectieve manier van toetsen zijn, zeker als risico's zich op meerdere terreinen bevinden. 

Vraag vrijblijvend een offerte aan!
risico inventarisatie en evaluatie de juiste weg
risico inventarisatie en evaluatie de juiste weg