Werkplekonderzoek Plus › Etop

Werkplekonderzoek Plus

Een traject met ontwikkelingsboost..medewerker in beweging.

Etop ArboAcademie is de grondlegger van werkplekonderzoek in Nederland. Het opleiden tot werkplekadviseur is ons oudste en misschien wel bekendste product.  Dat hierbij verder wordt gekeken dan de werkstoel en het bureau is inmiddels bekend. Werkplekadviseurs leren te kijken met een brede blik: aandacht voor persoonlijke eigenschappen met focus op de mens, het werk én de gewoonten. Advies gaat verder dan aanpassen van de werkplek.

"Aandacht voor individuele en lange termijn inzetbaarheid" 

Regelmatig blijkt tijdens een werkplekonderzoek dat er meer speelt dan ergonomische mismatches. Een medewerker zit niet goed in zijn vel,  de werk/prive balans is verstoord, talenten worden niet gebruikt, zelfvertrouwen of leiderschap is niet op orde. Kortom, werk aan de winkel bij de medewerker zelf!

Etop heeft daarom het Werkplekonderzoek plus in het leven geroepen.  Hierbij bieden wij een combinatie aan van een onderzoek op de werkplek in combinatie met een 3 tal sessies van zelfonderzoek.  Deze sessies geven inzicht in copingstijlen, gedrag en mogelijke punten waar winst te behalen valt in de persoonlijke ontwikkeling. De medewerker krijgt meer zicht op zijn eigen gedrag en hoe daar mee om te gaan. Een voorwaarde voor dit zelfonderzoek is dat een medewerker hiervoor gemotiveerd is!

De tijdsinvestering voor de medewerker bedraagt gemiddeld anderhalf uur voor het eigenlijke onderzoek op en naar het werk. Dit onderzoek wordt afgesloten met een heldere rapportage met verbetervoorstellen.

De drie zelfzicht sessies duren gemiddeld ook anderhalf uur per stuk. Voortgangsbewaking en rapportage over het verloop bewaakt de medewerker via een digitale omgeving. Aan het eind van het traject zal de medewerker zelf in overleg met de coach een reflectie maken voor de opdrachtgever.

Het werkplekonderzoek plus wordt afgenomen door twee professionals. Een ervaren ergonoom voert het werkplekonderzoek uit. De zelfzichtsessies worden uitgevoerd door een bij het NOBCO aangesloten coach. Voor meer info zie; http://www.nobco.nl/keurmerk/home