Vertrouwenspersoon: organisatie niveau › Etop

Vertrouwenspersoon: organisatie niveau

Vertrouwenspersoon: organisatie niveau

  • Ken de richtlijnen
  • Regel klachtenprocedures
  • Maak het kloppend voor de organisatie
Functieprofiel
Vertrouwenspersoon
Duur
2 dagen
Bewijs
Certificaat
Kosten
€ 890,00 (ex. btw)
Brochure downloaden

Het opzetten en verbeteren van regelingen, procedures en richtlijnen.

U bent als vertrouwenspersoon gestart binnen uw organisatie. De medewerkers zijn geïnformeerd en zij weten u te vinden. Maar zijn er binnen uw organisatie wel gedragscodes en regelingen met betrekking tot (on)gewenste omgangsvormen en integriteit? Voldoen deze regels aan de huidige (klokkenluiders)wetgeving en is de weg naar de vertrouwenspersoon, de klachtencommissie of het Huis voor Klokkenluiders voor iedereen duidelijk? De vertrouwenspersoon wordt vaak geconfronteerd met het ontbreken van interne richtlijnen, kaders en procedures bij ongewenst gedrag en in conflictsituaties. Dit zorgt voor onduidelijkheid bij de opvang en begeleiding van medewerkers met klachten. En op welke wijze is úw bescherming geborgd? Het goed organiseren en communiceren van richtlijnen en klachtenprocedures is daarom van groot belang. Is er instemming van en voldoende overleg met de Ondernemingsraad? Worden alle meldingen en klachten vastgelegd in een jaarverslag en daarna besproken met de belanghebbenden in de organisatie?

Doel van de opleiding
Het opstellen of verbeteren van gedragscode, procedures en klachtenregeling. Het  inhoud geven aan de functie van de vertrouwenspersonen. Het informeren van het management over ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties. Het verzorgen van voorlichting op benoemde thema’s.

Inhoud:
- Analyse beleid en klachtenregeling eigen organisatie
- Relatie met de Ondernemingsraad
- Geheimhouding en privacy claims en jurisprudentie voorlichting
- Integriteit, klokkenluidersregeling, Huis voor Klokkenluiders
- Analyse integriteit eigen organisatie
- Registratie meldingen
- Klachtbrief
- Jaarverslag
- Conflict van plichten
- Bescherming als vertrouwenspersoon
- Rehabilitatie

Docent: Cor van Duinhoven

Eigen voorbeelden en werkvragen
Als u speciale onderwerpen of praktijksituaties in de training wilt behandelen, kunt u deze vooraf per email toezenden.

Kosten:
€ 890,- excl. btw, incl. € 120,- arrangementskosten (accommodatie, koffie/thee, lunch) en € 30,- cursusmateriaal.

Cursusdata

  • 14 november 2017 Utrecht

    Vervolgdata

    28 november 2017

Incompany training

Deze cursus kan op locatie worden gegeven. Locatie en data worden in overleg met u bepaald.

Inschrijven of meer informatie nodig?

Schrijf je in of vraag vrijblijvend meer informatie aan.

Informatie aanvragen