Arbo en medezeggenschap › Etop

Arbo en medezeggenschap
 • Hele arboveld in 2 dagen
 • Herken verbanden tussen arbothema's
 • Ontwikkel nieuwe ideeën
Functieprofiel
Preventiemedewerker, OR-leden, VGWM-leden, Medezeggenschap, P&O adviseur, Eigenaren MKB bedrijven
Duur
2 dagen
Bewijs
Certificaat
Kosten
€ 890,00 (ex. btw)
Brochure downloaden

Pro-actief werken aan arbo.

Arbeidsomstandigheden worden meer en meer onderdeel van het dagelijkse werk. Dit geldt zowel voor werkgevers, leidinggevenden als OR-leden. Arbo-expertise is niet langer een zaak van de (externe) Arbodienst, we regelen dit eerst zelf goed intern. De basis training Arbo en medezeggenschap geeft inhoud en vorm aan deze manier van werken en de relatie met de WOR. In twee dagen leren de deelnemers de verschillende facetten van arbo op praktische en prikkelende wijze herkennen en toepassen. Ideeën opdoen, anders naar de werkvloer kijken en praktijkvoorbeelden zijn de ingrediënten van deze brede training. Deze training "Arbo en medezeggenschap" is om van een reactieve - naar een proactieve OR te komen!

Doel van de opleiding
Bekendheid met de hoofdpunten van de Arbowetgeving, de verplichtingen van werkgever en werknemer, arbo en de Wet op de Ondernemingsraad, actief meedenken over het arbobeleid, meedenken en monitoren van de risico inventarisatie en het beoordelen van beleidstukken op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Inhoud:
De essentie van de Arbowet; wat houden deze verplichtingen in en hoe kun je hier –zelf- inhoud aan geven.
De organisatie van arbo: wie zijn de spelers binnen het bedrijf op het gebied van arbo, wie doet wat en hoe kun je elkaar helpen?
De risico inventarisatie: doel of middel?
Specifieke arbothema’s:
- Verzuim
- Werkplek
- Veiligheid
- Psychosociale arbeidsbelasting
- Ongevallen- en incidentenmeldingen
- Werk- en rusttijden

In deze training wordt gewerkt met praktijkvoorbeelden en wisselende werkvormen om uw arbobewustzijn te prikkelen.

Docent: Gert Contant

Kosten:
€ 890,- excl. btw, incl. € 120,- arrangementskosten (accommodatie, koffie/thee, lunch) en € 30,- cursusmateriaal.

Cursusdata

 • 08 november 2017 Nijkerk

  Vervolgdata

  29 november 2017
 • 24 januari 2018 Utrecht

  Vervolgdata

  07 februari 2018
 • 07 maart 2018 Nijkerk

  Vervolgdata

  28 maart 2018
 • 09 april 2018 Utrecht

  Vervolgdata

  23 april 2018
 • 15 mei 2018 Utrecht

  Vervolgdata

  12 juni 2018

Incompany training

Deze cursus kan op locatie worden gegeven. Locatie en data worden in overleg met u bepaald.

Inschrijven of meer informatie nodig?

Schrijf je in of vraag vrijblijvend meer informatie aan.

Informatie aanvragen