Basis PVT in 1 dag › Etop

Basis PVT in 1 dag
  • Kennis opdoen van de WOR
  • Goede start van uw PVT-werk
  • Inzicht in de rol van de PVT
Functieprofiel
OR-leden, Medezeggenschap
Duur
1 dag
Bewijs
Certificaat
Kosten
€ 328,00 (ex. btw)

De PVT en de WOR.

U bent van start gegaan in de personeelsvertegenwoordiging (PVT) en u overlegt met de bestuurder. Het is dan prettig om de rechten en plichten uit de Wet op de ondernemingsraden (WOR) te kennen. Wanneer heeft de PVT adviesrecht of instemmingsrecht? Wat staat er in de WOR over de procedure van het adviesrecht? De PVT heeft dezelfde positie als de ondernemingsraad, maar heeft wel andere bevoegdheden. Daarom is er voor PVT-leden de Basiscursus personeelsvertegenwoordiging om u in 1 dag een goede start in de medezeggenschap te bieden.

Doel van de opleiding
U kent de belangrijkste bevoegdheden van de PVT en weet wanneer u instemmingsrecht en adviesrecht hebt. U kent de instemmings- en adviesprocedure, krijgt zicht op de taken en positie van de PVT en bent bekend met de werkwijze van de PVT.

Inhoud:
- Inventariseren vragen, problemen en wensen van de deelnemers
- Stil staan bij de rol van de PVT in de organisatie en bij de belangrijkste bevoegdheden uit de WOR
- Adviesrecht, instemmingsrecht, informatierecht en het overlegrecht
- Ontslagbescherming, geheimhouding
- Werkwijze van de personeelsvertegenwoordiging

Deze training wordt in samenwerking met OR Academy aangeboden. 

Cursusdata

  • 30 november 2017 Amersfoort

    Vervolgdata

    Deze cursus heeft geen vervolgdata.

Incompany training

Deze cursus kan op locatie worden gegeven. Locatie en data worden in overleg met u bepaald.

Inschrijven of meer informatie nodig?

Schrijf je in of vraag vrijblijvend meer informatie aan.

Informatie aanvragen