Ondernemingsraad en achterban › Etop

Ondernemingsraad en achterban

Ondernemingsraad en achterban

  • Weten hoe u communiceert met de achterban
  • Werken aan een communicatieplan
  • Ideeën opdoen voor het gebruik van communicatiemiddelen
Functieprofiel
OR-leden, Ambtelijk secretarissen, Leden PR-commissie
Duur
1 dag
Bewijs
Certificaat
Kosten
€ 328,00 (ex. btw)

OR en achterban.

Veel OR ‘en vinden het lastig om een goede relatie met hun achterban op te bouwen. Vaak toont de achterban zich maar weinig betrokken. Pogingen om de achterban te bereiken, leveren meestal maar weinig reacties op. En dat terwijl een goed contact noodzakelijk is om het OR-werk goed te kunnen doen. Dit alles staat of valt met een goede achterbancommunicatie en een doelgroepanalyse. Tijdens deze cursus gaat u in één dag actief aan de slag met het verbeteren van uw communicatie. We bespreken uw communicatiedoelen en kijken welke communicatiemiddelen u hebt ingezet. Welke middelen passen bij uw achterban? Hoe kunt u het contact verbeteren? U maakt kennis met tal van (creatieve) manieren om goed met de achterban te communiceren en u stelt een eigen communicatieplan op.

Doel van de opleiding
U wordt u bewust van effectieve achterbancommunicatie en herkent verbeterpunten. U leert manieren om beter mondeling en schriftelijk te communiceren, stelt een eigen communicatieplan op en kunt u zich beter verplaatsen in de achterban.

Inhoud:
- Inventariseren vragen, problemen en wensen van alle deelnemers
- Inleiding waarin doelgroep, doelstelling en inhoud van de boodschap aan de orde komen
- Communicatiemiddelen
- Communicatieplan opstellen

Deze training wordt in samenwerking met OR Academy aangeboden. 

Cursusdata

  • 29 november 2017 Amersfoort

    Vervolgdata

    Deze cursus heeft geen vervolgdata.

Incompany training

Deze cursus kan op locatie worden gegeven. Locatie en data worden in overleg met u bepaald.

Inschrijven of meer informatie nodig?

Schrijf je in of vraag vrijblijvend meer informatie aan.

Informatie aanvragen