Opzetten medezeggenschap, hoe en wat? (INCOMPANY) › Etop

Opzetten medezeggenschap, hoe en wat?  (INCOMPANY)
  • Kennis opdoen van de WOR
  • Goede start van het OR-werk
  • Inzicht in de rol van de OR
Functieprofiel
Preventiemedewerker, OR-leden, P&O medewerker, P&O adviseur
Duur
2 dagen
Bewijs
Certificaat
Kosten
€ 790,00 (ex. btw)
Brochure downloaden

Telt het bedrijf (binnenkort) 50 medewerkers of meer en wil je weten hoe je een OR kunt opzetten binnen de organisatie? Is er een ondernemingsraad gekozen maar werkt deze nog niet zo gesmeerd? Lukt het niet om een OR op te zetten, terwijl de bedrijfsomvang daar wel om vraagt?
Dan geeft de cursus  “Opzetten medezeggenschap, hoe doen wij dat? “ overzicht, inzicht én handvatten om aan de slag te gaan!

In deze cursus krijg je niet alleen de noodzakelijke wet- en regelgeving en procedures, maar vooral hoe je dit in de praktijk kunt vormgeven. Met elkaar aan de slag gaan om inzicht te krijgen in de gewenste werkwijze en mogelijkheden. Maar ook hoe je een goede relatie met de bestuurder én de achterban kunt creëren. 

Doel van de opleiding
Na afloop is er een helder beeld van de verschillende taken en bevoegdheden van een ondernemingsraad, de verantwoordelijkheden die erbij horen en wat dat betekent voor het dagelijks werk als OR-lid. 

Inhoud:
-          Wet op de Ondernemingsraden (WOR) in de praktijk
-          Opzet medezeggenschap: Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging?
-          Bevoegdheden, rechten & plichten, faciliteiten
-          Werkwijze OR/PVT (verkiezing, instelling, reglement, commissies, vergaderen)
-          Advies- en instemmingsrecht verder uitgewerkt
-          Contact met de achterban
-          Relatie en overleg met de bestuurder
-          Invloed uitoefenen op het beleid; hoe doe je dat (niet)?
-          Aan de slag! (analyse, prioriteiten, werkplan)

Deze training wordt incompany uitgevoerd. 

Cursusdata

Incompany training

Deze cursus kan op locatie worden gegeven. Locatie en data worden in overleg met u bepaald.

Inschrijven of meer informatie nodig?

Schrijf je in of vraag vrijblijvend meer informatie aan.

Informatie aanvragen