OR en personeelsbeleid › Etop

OR en personeelsbeleid
  • Mogelijkheden kennen om met personeelsbeleid aan de slag te gaan
  • Weten welke spelers van belang zijn
  • Invloed uit leren oefenen op het personeelsbeleid
Functieprofiel
OR-leden, Medezeggenschap
Duur
2 dagen
Bewijs
Certificaat
Kosten
€ 624,00 (ex. btw)

Invloed op personeelsbeleid en arbeidsvoorwaarden

Personeelsbeleid staat op elke OR-agenda. U hebt onder andere invloed op de werktijdenregelingen, bepaalde arbeidsvoorwaarden, het invoeren van een functiewaarderingsysteem en dergelijke. De WOR biedt u verschillende mogelijkheden om hiermee aan de slag te gaan. Er wordt dan het nodige van gevraagd, omdat uw OR het personeel vertegenwoordigt en het personeel het nodige van de OR verwacht. U moet voldoende kennis en vaardigheden hebben om met arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid aan de slag te kunnen. Tijdens deze cursus leert u alles over uw bevoegdheden en hoe u als OR invloed uit kunt oefenen op het personeelsbeleid.

Doel van de opleiding
U kent de mogelijkheden om met het personeelsbeleid aan de slag te gaan en weet welke partijen hierbij betrokken zijn. U weet wanneer de OR aan de slag kan met arbeidsvoorwaarden en hoe er invloed uitgeoefend kan worden op het personeelsbeleid.

Inhoud:
- Toelichting belangrijkste personeelsregelingen en hun wettelijke achtergrond
- Doorlopen Wet op de ondernemingsraden om uw bevoegdheden op een rij te zetten
- Op een rij zetten van de verschillende partijen die betrokken zijn bij personeelsbeleid
- Rollen van de verschillende partijen worden besproken en wat zij van de OR verwachten
- Kijken naar de onderdelen die uitmaken van het personeelsbeleid
- Organisatievergadering
- Welke stappen zet de OR bij een concrete adviesaanvraag?
- Toelichting bij enkele trends in organisaties: Het Nieuwe Werken, Duurzame inzetbaarheid en Talent Management

Deze training wordt in samenwerking met OR Academy aangeboden. 

Cursusdata

  • 06 december 2017 Amersfoort

    Vervolgdata

    20 december 2017

Incompany training

Deze cursus kan op locatie worden gegeven. Locatie en data worden in overleg met u bepaald.

Inschrijven of meer informatie nodig?

Schrijf je in of vraag vrijblijvend meer informatie aan.

Informatie aanvragen