Risicogebied ongewenste omgangsvormen › Etop

Risicogebied ongewenste omgangsvormen
  • Weet wat men onder ongewenste omgangsvormen verstaat
  • Lever als preventiemedewerker input voor PSA
  • Faciliteer gewenste omgangsvormen binnen de organisatie
Functieprofiel
Arbocoordinator, Vertrouwenspersoon, Preventiemedewerker, OR-leden, Beleidsmedewerkers HRM
Duur
2 dagen
Bewijs
Certificaat
Kosten
€ 890,00 (ex. btw)
Brochure downloaden

Breng ongewenste omgangsvormen in beeld  als onderdeel van de risico inventarisatie.

Hoe kan je ongewenste omgangsvormen in kaart brengen binnen de organisatie? Waar begin je met de aanpak? Ieder bedrijf moet vanuit de Arbowet een beleid hebben op psychosociale arbeidsbelasting. Dit beleid is gericht op voorkomen of verminderen van ongewenste omgangsvormen en werkdruk. Daarnaast is er vanuit de risico inventarisatie een verplichting om te onderzoeken hoe medewerkers de omgangsvormen ervaren tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Maar hoe doe je dit dan?

Met deze cursus leer je, dit veelal als lastig ervaren gebied, op speelse wijze te verkennen. Na een introductie op de verschillende deelonderwerpen ga je verkennen hoe je dit onderwerp kan benaderen, bijvoorbeeld in het kader van een nulmeting of (risico) inventarisatie. Daarna onderzoeken we op welke manieren je een werkzame aanpak kunt bedenken voor jouw bedrijf. Want dat wordt inmiddels wel duidelijk; niet ieder bedrijf heeft baat bij dezelfde oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan een cursus voor het omgaan met agressie ‘van buiten’. De situatie is sterk verschillend voor docenten, handhavers of mensen achter een informatiebalie. De cursus wil je meenemen in de opbouw van trainingsprogramma’s om zo tot een effectieve invulling te komen. Ook wordt er gekeken naar andere maatregelen om de sfeer binnen het bedrijf te verbeteren of ongewenste omgangsvormen te beperken. De insteek is praktisch!

Thema’s die behandeld worden zijn o.a. agressie van bezoekers, intimidatie, pesten en roddelen, discriminatie.

Doel van de opleiding
Je kan ongewenste omgangsvormen in kaart brengen. Je kan het effect van het huidige beleid toetsen. Je doet ideeën op voor training, instructie en voorlichting. Je weet wat medewerkers nodig hebben: agressie training, preventie werkdruk, durf om ongewenst gedrag aan de orde te stellen, inzicht in maatregelen etc.

Inhoud:
- Wettelijk kader van PSA
- Verkennen van ongewenste omgangsvormen
- PSA als verdiepend onderzoek binnen de RI&E
- Vertaal beleid naar praktische maatregelen
- Ontwerpen van voorlichting en training

Docenten: Wim van Es, Gert Contant

Kosten:
€ 890,- excl. btw, incl. € 120,- arrangementskosten (accommodatie, koffie/thee, lunch) en € 30,- cursusmateriaal.

Cursusdata

  • 15 april 2020 Utrecht

    Vervolgdata

    06 mei 2020

Incompany training

Deze cursus kan op locatie worden gegeven. Locatie en data worden in overleg met u bepaald.

Inschrijven of meer informatie nodig?

Schrijf je in of vraag vrijblijvend meer informatie aan.

Informatie aanvragen