Vakopleiding vertrouwenspersoon › Etop

Vakopleiding vertrouwenspersoon

Vakopleiding vertrouwenspersoon

  • Ken het hele vakgebied
  • Professionaliseer als vertrouwenspersoon
  • Certificeer bij de LVV
Functieprofiel
Vertrouwenspersoon, P&O medewerker
Duur
6 dagen
Bewijs
certificering LVV / diploma PBNA
Kosten
€ 2 395,00 (ex. btw)
Brochure downloaden

Unieke vakopleiding voor Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit
Vakopleiding Vertrouwenspersoon OO & I (In & Extern)      

Gewijzigde en strengere Arbo- en Klokkenluiderswetgeving; publiciteit rond integriteitskwesties en zeer mondige en kritische medewerkers maken dat steeds meer organisaties strengere gedragscodes integriteit en ongewenste omgangsvormen (Code of Conduct) en bijbehorende klokkenluiders- en klachtenregelingen opstellen. Belangrijk onderdeel hierbij is de aanstelling van vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen, zowel in- als extern. In een bijzondere samenwerking tussen Etop Arboacademie en het Centrum Vertrouwenspersonen Plus is deze unieke Vakopleiding samengesteld.

Doel van de opleiding
Je bent op de hoogte van de geldende wetgeving, procedures, de competenties, taken, rol en bevoegdheden binnen deze functie. Je kunt medewerkers adequaat opvangen, begeleiden en adviseren bij hun vraagstukken over integriteitskwesties of ongewenst gedrag problematiek. De gedragscodes, procedures en regelingen binnen de organisatie hebben geen geheimen meer voor je.

Voor wie?
Voor beginnende en al ervaren vertrouwenspersonen binnen organisaties, instellingen of overheden. Je beschikt bij voorkeur over HBO werk- en denkniveau, minimaal MBO plus

Inhoud
Preventie van ongewenste omgangsvormen en integriteitschending
Klachtafhandeling, waaronder opvang van klagers, ondersteuning en advisering
Inzicht in specifieke gedragingen, emotionele reacties betrokkene
Klachtenprocedures, inhoud en analyse eigen procedures, zowel formeel als informeel
Juridische kader en Wet- en regelgeving rond het beleid psychosociale arbeidsbelasting en integriteit
Verwijzen & sociale kaart
Gedragscodes en klokkenluidersregelingen
Managementadvisering en beleidsontwikkeling/strategie
Rehabilitatie
Bevoegdheden en de plaats binnen de organisatie van de vertrouwenspersoon
Relatie met de ondernemingsraad
Opstellen klachtbrief
Klachtencommissie, zowel taken als uitvoering werkzaamheden
Registratie meldingen en opstellen jaarverslag
Geheimhouding, privacy en jurisprudentie

Examen, registratie, certificatie en diplomering
Je krijgt halverwege de opleiding de gelegenheid om, bij voldoende behaald resultaat, je te laten certificeren en registreren door de Landelijke vereniging voor vertrouwenspersonen (LVV).
Na afloop van de opleiding kan deze worden afgesloten met een examen met PBNA diploma als resultaat. Beide trajecten zijn geen verplichting maar een keuze.

Docenten: Cor van Duinhoven, Lilian Vermeulen en Anton de Leeuw

Deze opleiding wordt in samenwerking met Centrum Vertrouwenspersonen Plus aangeboden. 

 

Cursusdata

  • 24 september 2019 Utrecht

    Vervolgdata

    08 oktober 2019 ,  29 oktober 2019 ,  05 november 2019 ,  12 november 2019 ,  03 december 2019

Incompany training

Deze cursus kan op locatie worden gegeven. Locatie en data worden in overleg met u bepaald.

Inschrijven of meer informatie nodig?

Schrijf je in of vraag vrijblijvend meer informatie aan.

Informatie aanvragen