Vakopleiding vertrouwenspersoon › Etop

Vakopleiding vertrouwenspersoon

Vakopleiding vertrouwenspersoon

 • Ken het hele vakgebied
 • Professionaliseer als vertrouwenspersoon
Functieprofiel
Vertrouwenspersoon, P&O medewerker
Duur
6 dagen
Bewijs
Diploma PBNA
Kosten
€ 1 995,00 (ex. btw)
Brochure downloaden

Unieke vakopleiding voor Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit
Vakopleiding Vertrouwenspersoon OO & I (In & Extern)      

Gewijzigde en strengere Arbo- en Klokkenluiderswetgeving; publiciteit rond integriteitskwesties en zeer mondige en kritische medewerkers maken dat steeds meer organisaties strengere gedragscodes integriteit en ongewenste omgangsvormen (Code of Conduct) en bijbehorende klokkenluiders- en klachtenregelingen opstellen. Belangrijk onderdeel hierbij is de aanstelling van vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen, zowel in- als extern. 

Doel van de opleiding
Je bent op de hoogte van de geldende wetgeving, procedures, de competenties, taken, rol en bevoegdheden binnen deze functie. Je kunt medewerkers adequaat opvangen, begeleiden en adviseren bij hun vraagstukken over integriteitskwesties of ongewenst gedrag problematiek. De gedragscodes, procedures en regelingen binnen de organisatie hebben geen geheimen meer voor je.

Voor wie?
Voor beginnende en al ervaren vertrouwenspersonen binnen organisaties, instellingen of overheden. Je beschikt bij voorkeur over HBO werk- en denkniveau, minimaal MBO plus.

Inhoud
Preventie van ongewenste omgangsvormen en integriteitsschending
Klachtafhandeling, waaronder opvang van klagers, ondersteuning en advisering
Inzicht in specifieke gedragingen, emotionele reacties betrokkene
Klachtenprocedures, inhoud en analyse eigen procedures, zowel formeel als informeel
Juridische kader en Wet- en regelgeving rond het beleid psychosociale arbeidsbelasting en integriteit
Verwijzen & sociale kaart
Gedragscodes en klokkenluidersregelingen
Managementadvisering en beleidsontwikkeling/strategie
Rehabilitatie
Bevoegdheden en de plaats binnen de organisatie van de vertrouwenspersoon
Relatie met de ondernemingsraad
Opstellen klachtbrief
Klachtencommissie, zowel taken als uitvoering werkzaamheden
Registratie meldingen en opstellen jaarverslag
Geheimhouding, privacy en jurisprudentie

Examen, registratie en diplomering
Na afloop van de opleiding kan deze worden afgesloten met een examen met PBNA diploma als resultaat. Beide trajecten zijn geen verplichting maar een keuze.

Docenten: Cor van Duinhoven, Wim van Es en Gerrie Vogels

 

 

Cursusdata

 • 19 september 2019 Utrecht

  Vervolgdata

  10 oktober 2019 ,  05 november 2019 ,  12 november 2019 ,  03 december 2019
 • 27 november 2019 Utrecht

  Vervolgdata

  11 december 2019 ,  12 februari 2020 ,  04 maart 2020 ,  25 maart 2020
 • 23 januari 2020 Utrecht / Nijkerk

  Vervolgdata

  13 februari 2020 ,  04 maart 2020 ,  25 maart 2020 ,  21 april 2020
 • 05 maart 2020 Nijkerk

  Vervolgdata

  26 maart 2020 ,  21 april 2020 ,  12 mei 2020 ,  02 juni 2020

Incompany training

Deze cursus kan op locatie worden gegeven. Locatie en data worden in overleg met u bepaald.

Inschrijven of meer informatie nodig?

Schrijf je in of vraag vrijblijvend meer informatie aan.

Informatie aanvragen