Vertrouwenspersoon: organisatieniveau en integriteit › Etop

Vertrouwenspersoon: organisatieniveau en integriteit
 • Ken de richtlijnen
 • Inregelen klachtenprocedures
 • Krijg overzicht op integriteit
Functieprofiel
Vertrouwenspersoon
Duur
2 dagen
Bewijs
Certificaat
Kosten
€ 890,00 (ex. btw)
Brochure downloaden

Het opzetten en verbeteren van regelingen, procedures en richtlijnen.

De vertrouwenspersoon wordt vaak geconfronteerd met het ontbreken van interne richtlijnen, kaders en procedures bij ongewenst gedrag en in conflictsituaties. Dit zorgt voor onduidelijkheid bij de opvang en begeleiding van medewerkers met klachten. Zijn er binnen jouw organisatie wel gedragscodes en regelingen met betrekking tot (on)gewenste omgangsvormen en integriteit? Voldoen deze regels aan de huidige (klokkenluiders)wetgeving en is de weg naar de vertrouwenspersoon, de klachtencommissie of het Huis voor Klokkenluiders voor iedereen duidelijk? En op welke wijze is jouw bescherming geborgd? Het goed organiseren en communiceren van richtlijnen en klachtenprocedures is daarom van groot belang. Is er instemming van en voldoende overleg met de Ondernemingsraad? Worden alle meldingen en klachten vastgelegd in een jaarverslag en daarna besproken met de belanghebbenden in de organisatie?

Doel van de opleiding
Het opstellen of verbeteren van gedragscodes, procedures en klachtenregeling. Het op organisatieniveau inhoud geven aan de functie van de vertrouwenspersonen. Het informeren van het management over ongewenste omgangsvormen en integriteits kwesties. Het verzorgen van voorlichting op benoemde thema’s.

Inhoud:
- Analyse beleid en klachtenregeling eigen organisatie
- Relatie met de Ondernemingsraad
- Geheimhouding, privacy claims en jurisprudentie, voorlichting
- Integriteit, klokkenluidersregeling, Huis voor Klokkenluiders
- Analyse integriteit eigen organisatie
- Registratie meldingen
- Klachtbrief
- Jaarverslag
- Conflict van plichten
- Bescherming als vertrouwenspersoon
- Rehabilitatie

Docent: Cor van Duinhoven

Eigen voorbeelden en werkvragen
Als je speciale onderwerpen of praktijksituaties in de cursus aan bod wilt hebben, kun je deze vooraf per email toezenden.

Kosten:
€ 890,- excl. btw, incl. € 120,- arrangementskosten (accommodatie, koffie/thee, lunch) en € 30,- cursusmateriaal.

Cursusdata

 • 04 maart 2020 Utrecht

  Vervolgdata

  25 maart 2020
 • 12 mei 2020 Nijkerk

  Vervolgdata

  02 juni 2020
 • 12 mei 2020 Amsterdam

  Vervolgdata

  02 juni 2020
 • 10 november 2020 Utrecht

  Vervolgdata

  01 december 2020

Incompany training

Deze cursus kan op locatie worden gegeven. Locatie en data worden in overleg met u bepaald.

Inschrijven of meer informatie nodig?

Schrijf je in of vraag vrijblijvend meer informatie aan.

Informatie aanvragen