Arbocoordinator › Etop

Arbocoordinator

Niveau Basis

Preventiemedewerker, hoe en wat in 1 dag!

Functieprofiel
Arbocoordinator, Preventiemedewerker, OR-leden, VGWM-leden, Facilitair medewerker, Leidinggevenden,
 • Vormgeven van de functie in 1 dag
 • Ken de basis, weet waar de rest te vinden is
 • Weet wat van je verwacht wordt
Duur
1 dag
Bewijs
Certificaat
Kosten
€ 395,00 (ex. btw)
Meer info

Niveau Professioneel

Arbovakopleiding

Functieprofiel
Arbocoordinator, Arboadviseur, Preventiemedewerker, HR manager,
 • Ken het hele arbowerkveld
 • Krijg arbo op de kaart
 • Ontwikkel persoonlijk door intervisie
Duur
10 dagen
Bewijs
Diploma PBNA
Kosten
€ 3 795,00 (ex. btw)
Meer info

Niveau Verdiepend

Preventiemedewerker kantoor en scholen

Functieprofiel
Arbocoordinator, Arboadviseur, Preventiemedewerker, OR-leden, VGWM-leden,
 • Weet hoe je een RI&E kan uitvoeren
 • Krijg zicht op werkplekken
 • Onderbouw je adviezen
Duur
4 dagen
Bewijs
Certificaat
Kosten
€ 1 495,00 (ex. btw)
Meer info

Niveau Verdiepend

Preventiemedewerker industrie

Functieprofiel
Arbocoordinator, Arboadviseur, Preventiemedewerker, OR-leden, VGWM-leden,
Duur
4 dagen
Bewijs
Certificaat
Kosten
€ 1 495,00 (ex. btw)
Meer info

Niveau Verdiepend

Preventiemedewerker zorg

Functieprofiel
Arbocoordinator, Arboadviseur, Preventiemedewerker, OR-leden, VGWM-leden,
 • Weet hoe je een RI&E kan uitvoeren
 • Adviseer op knelpunten en preventieve maatregelen
 • Herken fysieke belasting
Duur
4 dagen
Bewijs
Certificaat
Kosten
€ 1 495,00 (ex. btw)
Meer info

Niveau Basis

Arbocoördinator

Functieprofiel
Arbocoordinator, Preventiemedewerker, OR-leden, VGWM-leden,
 • Weet waar een arbobeleid aan moet voldoen
 • Leer praktisch een RI&E te organiseren
 • Positioneer jezelf
Duur
4 dagen
Bewijs
Certificaat
Kosten
€ 1 495,00 (ex. btw)
Meer info

Niveau Verdiepend

Arbobeleid: van beleid naar vitaliteit

Functieprofiel
Arbocoordinator, Preventiemedewerker, OR-leden, P&O medewerker, HR manager,
 • Krijg overzicht op arbo
 • Weet wat moet en onderzoek wat kan
 • Verbeter inzetbaarheid
Duur
2 dagen
Bewijs
Certificaat
Kosten
€ 890,00 (ex. btw)
Meer info

Niveau Professioneel

Leergang Arboconsultant

Functieprofiel
Arbocoordinator, Arboadviseur,
 • Realiseren verbeteringen op het gebied van arbeidsomstandigheden
 • Reflecteren op je rol als arboconsultant
 • Kijk overstijgend naar je organisatie
Duur
1 jaar
Bewijs
Diploma Etop Arboacademie
Kosten
€ 3 950,00 (ex. btw)
Meer info

Niveau Basis

Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E): praktisch opzetten

Functieprofiel
Arbocoordinator, Preventiemedewerker, OR-leden, Facilitair medewerker,
 • Weet hoe je een RI&E kan uitvoeren
 • Herken verschillende risico gebieden
 • Maak een Plan van Aanpak
Duur
2 dagen
Bewijs
Certificaat
Kosten
€ 890,00 (ex. btw)
Meer info

Niveau Verdiepend

RI&E plus intervisie

Functieprofiel
Arbocoordinator, Preventiemedewerker, OR-leden, Facilitair medewerker,
 • Weet hoe je een RI&E kan uitvoeren
 • Herken verschillende risico gebieden
 • Kom in beweging
Duur
2,5 dag
Bewijs
Certificaat
Kosten
€ 1 140,00 (ex. btw)
Meer info

Niveau Basis

Veiligheidsaspecten voor de arbomedewerker I

Functieprofiel
Arbocoordinator, Preventiemedewerker, VGWM-leden, Leidinggevenden,
 • Beperk risico's door adequate maatregelen
 • Herken fysieke veiligheid op de werkplek
 • Weet wat moet van de Arbowet
Duur
2 dagen
Bewijs
Certificaat
Kosten
€ 890,00 (ex. btw)
Meer info

Niveau Verdiepend

Veiligheidsaspecten voor de arbomedewerker II

Functieprofiel
Arbocoordinator, Preventiemedewerker,
 • Organiseer veiligheid beleidsmatig
 • Ontwikkel strategie
 • Breng systematiek in veiligheid
Duur
2 dagen
Bewijs
Certificaat
Kosten
€ 890,00 (ex. btw)
Meer info

Niveau Professioneel

Veiligheidscoördinator gebouwen en productie

Functieprofiel
Arbocoordinator, Preventiemedewerker, Leidinggevenden,
 • Veel kennis in korte tijd
 • Breng veiligheid in kaart
 • Ga aan de slag
Duur
4,5 dagen
Bewijs
Certificaat
Kosten
€ 1 975,00 (ex. btw)
Meer info

Niveau Verdiepend

Effectief beleid op Psychosociale arbeidsbelasting

Functieprofiel
Arbocoordinator, Preventiemedewerker, Werkplekadviseur, Ergonomen, Beleidsmedewerkers HRM, Veiligheidskundigen, Arbeidshygiënisten,
 • Overheid: beleid PSA is verplicht
 • Onderzoek werkdruk en ongewenste omgangsvormen
 • Ken de maatregelen voor aanpak
Duur
2 dagen
Bewijs
Certificaat
Kosten
€ 890,00 (ex. btw)
Meer info

Niveau Basis

Werkplekonderzoek I mens, middelen, taken

Functieprofiel
Arbocoordinator, Preventiemedewerker, Paramedici, Werkplekadviseur, Ergotherapeuten, Facilitair medewerker, Ergocoach,
 • Onderbouw je adviezen
 • Bespaar kosten voor de organisatie
 • Krijg inzicht in klachten rond de werkplek
Duur
2 dagen
Bewijs
Certificaat
Kosten
€ 790,00 (ex. btw)
Meer info

Niveau Verdiepend

Werkplekonderzoek IIa complexe werkplekken

Functieprofiel
Arbocoordinator, Preventiemedewerker, Paramedici, Werkplekadviseur, Ergotherapeuten,
 • Herken werkgedrag
 • Leer complexe werkplekonderzoeken uit te voeren
 • Begeleid mensen met fysieke klachten
Duur
2 dagen
Bewijs
Certificaat
Kosten
€ 890,00 (ex. btw)
Meer info

Niveau Verdiepend

Werkplekonderzoek IIb fysieke belasting

Functieprofiel
Arbocoordinator, Preventiemedewerker, Werkplekadviseur, Ergotherapeuten,
 • Herken fysieke belasting
 • Weet onderzoeksmethoden toe te passen
 • Adviseer op knelpunten en preventieve maatregelen
Duur
2 dagen
Bewijs
Certificaat
Kosten
€ 890,00 (ex. btw)
Meer info

Niveau Verdiepend

Themadag: Arbomotivatie

Functieprofiel
Arbocoordinator, Preventiemedewerker, HR manager,
Duur
1 dag
Bewijs
Certificaat van deelname
Kosten
€ 345,00 (ex. btw)
Meer info

Niveau Verdiepend

Themadag: Check je risico inventarisatie

Functieprofiel
Arbocoordinator, Preventiemedewerker,
Duur
1 dag
Bewijs
Certificaat van deelname
Kosten
€ 345,00 (ex. btw)
Meer info