OR-leden › Etop

OR-leden

Niveau Basis

Actief en effectief in de OR

Functieprofiel
OR-leden, Medezeggenschap,
 • Verkrijg kennis over de Wet van ondernemersraden
 • Leer vertegenwoordigen en belangen behartigen
 • Draag bij aan besluitvorming met behoud van slagvaardigheid
Duur
1 dag
Kosten
€ 395,00 (ex. btw)
Meer info

Niveau Basis

Arbo en medezeggenschap

Functieprofiel
Preventiemedewerker, OR-leden, VGWM-leden, Medezeggenschap, P&O adviseur, Eigenaren MKB bedrijven,
 • Hele arboveld in 2 dagen
 • Herken verbanden tussen arbothema's
 • Ontwikkel nieuwe ideeën
Duur
2 dagen
Bewijs
Certificaat
Kosten
€ 890,00 (ex. btw)
Meer info

Niveau Verdiepend

Arbobeleid: van beleid naar vitaliteit

Functieprofiel
Arbocoordinator, Preventiemedewerker, OR-leden, P&O medewerker, HR manager,
 • Krijg overzicht
 • Weet wat moet
 • Zet Arbozorg systematisch op
Duur
2 dagen
Bewijs
Certificaat
Kosten
€ 890,00 (ex. btw)
Meer info

Niveau Basis

Arbocoördinator

Functieprofiel
Arbocoordinator, Preventiemedewerker, OR-leden, VGWM-leden,
 • Weet waar een Arbobeleid aan moet voldoen
 • Leer praktisch een RI&E te organiseren
 • Veranker je positie
Duur
4 dagen
Bewijs
Certificaat
Kosten
€ 1 495,00 (ex. btw)
Meer info

Niveau Basis

Basis PVT in 1 dag

Functieprofiel
OR-leden, Medezeggenschap,
 • Kennis opdoen van de WOR
 • Goede start van uw PVT-werk
 • Inzicht in de rol van de PVT
Duur
1 dag
Bewijs
Certificaat
Kosten
€ 328,00 (ex. btw)
Meer info

Niveau Basis

Ondernemingsraad en achterban

Functieprofiel
OR-leden, Ambtelijk secretarissen, Leden PR-commissie,
 • Weten hoe u communiceert met de achterban
 • Werken aan een communicatieplan
 • Ideeën opdoen voor het gebruik van communicatiemiddelen
Duur
1 dag
Bewijs
Certificaat
Kosten
€ 328,00 (ex. btw)
Meer info

Niveau Basis

OR en personeelsbeleid

Functieprofiel
OR-leden, Medezeggenschap,
 • Mogelijkheden kennen om met personeelsbeleid aan de slag te gaan
 • Weten welke spelers van belang zijn
 • Invloed uit leren oefenen op het personeelsbeleid
Duur
2 dagen
Bewijs
Certificaat
Kosten
€ 624,00 (ex. btw)
Meer info

Niveau Basis

Preventiemedewerker, hoe en wat in 1 dag!

Functieprofiel
Arbocoordinator, Preventiemedewerker, OR-leden, VGWM-leden, Facilitair medewerker, Leidinggevenden,
 • Vormgeven van de functie in 1 dag
 • Ken de basis, weet waar de rest te vinden is
 • Weet wat van u verwacht wordt
Duur
1 dag
Bewijs
Certificaat
Kosten
€ 395,00 (ex. btw)
Meer info

Niveau Verdiepend

Preventiemedewerker industrie en zorg

Functieprofiel
Arbocoordinator, Arboadviseur, Preventiemedewerker, OR-leden, VGWM-leden,
 • Weet hoe je een RI&E kan uitvoeren
 • Adviseer op knelpunten en preventieve maatregelen
 • Herken fysieke belasting
Duur
4 dagen
Bewijs
Certificaat
Kosten
€ 1 495,00 (ex. btw)
Meer info

Niveau Verdiepend

Preventiemedewerker kantoor en scholen

Functieprofiel
Arbocoordinator, Arboadviseur, Preventiemedewerker, OR-leden, VGWM-leden,
 • Weet hoe je een RI&E kan uitvoeren
 • Bespaar kosten voor uw organisatie
 • Onderbouw je adviezen
Duur
4 dagen
Bewijs
Certificaat
Kosten
€ 1 495,00 (ex. btw)
Meer info

Niveau Verdiepend

Risicogebied ongewenste omgangsvormen

Functieprofiel
Arbocoordinator, Vertrouwenspersoon, Preventiemedewerker, OR-leden, Beleidsmedewerkers HRM,
 • Weet wat men onder ongewenste omgangsvormen verstaat
 • Lever als preventiemedewerker input voor PSA
 • Faciliteer gewenste omgangsvormen binnen de organisatie
Duur
2 dagen
Bewijs
Certificaat
Kosten
€ 890,00 (ex. btw)
Meer info

Niveau Basis

Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E): praktisch opzetten

Functieprofiel
Arbocoordinator, Preventiemedewerker, OR-leden, Facilitair medewerker,
 • Weet hoe je een RI&E kan uitvoeren
 • Herken verschillende risico gebieden
 • Maak een Plan van Aanpak
Duur
2 dagen
Bewijs
Certificaat
Kosten
€ 890,00 (ex. btw)
Meer info

Niveau Verdiepend

RI&E plus intervisie

Functieprofiel
Arbocoordinator, Preventiemedewerker, OR-leden, Facilitair medewerker,
 • Weet hoe je een RI&E kan uitvoeren
 • Herken verschillende risico gebieden
 • Maak een Plan van Aanpak
Duur
2,5 dag
Bewijs
Certificaat
Kosten
€ 1 140,00 (ex. btw)
Meer info

Niveau Basis

WOR training

Functieprofiel
OR-leden, Medezeggenschap,
Duur
2 dagen
Bewijs
Certificaat
Kosten
€ 624,00 (ex. btw)
Meer info