OR-leden › Etop

OR-leden

Niveau Basis

Preventiemedewerker, hoe en wat in 1 dag!

Functieprofiel
Arbocoordinator, Preventiemedewerker, OR-leden, VGWM-leden, Facilitair medewerker, Leidinggevenden,
 • Vormgeven van de functie in 1 dag
 • Ken de basis, weet waar de rest te vinden is
 • Weet wat van je verwacht wordt
Duur
1 dag
Bewijs
Certificaat
Kosten
€ 395,00 (ex. btw)
Meer info

Niveau Verdiepend

Preventiemedewerker kantoor en scholen

Functieprofiel
Arbocoordinator, Arboadviseur, Preventiemedewerker, OR-leden, VGWM-leden,
 • Weet hoe je een RI&E kan uitvoeren
 • Krijg zicht op werkplekken
 • Onderbouw je adviezen
Duur
4 dagen
Bewijs
Certificaat
Kosten
€ 1 495,00 (ex. btw)
Meer info

Niveau Verdiepend

Preventiemedewerker industrie

Functieprofiel
Arbocoordinator, Arboadviseur, Preventiemedewerker, OR-leden, VGWM-leden,
Duur
4 dagen
Bewijs
Certificaat
Kosten
€ 1 495,00 (ex. btw)
Meer info

Niveau Verdiepend

Preventiemedewerker zorg

Functieprofiel
Arbocoordinator, Arboadviseur, Preventiemedewerker, OR-leden, VGWM-leden,
 • Weet hoe je een RI&E kan uitvoeren
 • Adviseer op knelpunten en preventieve maatregelen
 • Herken fysieke belasting
Duur
4 dagen
Bewijs
Certificaat
Kosten
€ 1 495,00 (ex. btw)
Meer info

Niveau Basis

Arbocoördinator

Functieprofiel
Arbocoordinator, Preventiemedewerker, OR-leden, VGWM-leden,
 • Weet waar een arbobeleid aan moet voldoen
 • Leer praktisch een RI&E te organiseren
 • Positioneer jezelf
Duur
4 dagen
Bewijs
Certificaat
Kosten
€ 1 495,00 (ex. btw)
Meer info

Niveau Verdiepend

Arbobeleid: van beleid naar vitaliteit

Functieprofiel
Arbocoordinator, Preventiemedewerker, OR-leden, P&O medewerker, HR manager,
 • Krijg overzicht op arbo
 • Weet wat moet en onderzoek wat kan
 • Verbeter inzetbaarheid
Duur
2 dagen
Bewijs
Certificaat
Kosten
€ 890,00 (ex. btw)
Meer info

Niveau Basis

Opzetten medezeggenschap, hoe en wat? (INCOMPANY)

Functieprofiel
Preventiemedewerker, OR-leden, P&O medewerker, P&O adviseur,
 • Kennis opdoen van de WOR
 • Goede start van het OR-werk
 • Inzicht in de rol van de OR
Duur
2 dagen
Bewijs
Certificaat
Kosten
€ 790,00 (ex. btw)
Meer info

Niveau Basis

Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E): praktisch opzetten

Functieprofiel
Arbocoordinator, Preventiemedewerker, OR-leden, Facilitair medewerker,
 • Weet hoe je een RI&E kan uitvoeren
 • Herken verschillende risico gebieden
 • Maak een Plan van Aanpak
Duur
2 dagen
Bewijs
Certificaat
Kosten
€ 890,00 (ex. btw)
Meer info

Niveau Verdiepend

RI&E plus intervisie

Functieprofiel
Arbocoordinator, Preventiemedewerker, OR-leden, Facilitair medewerker,
 • Weet hoe je een RI&E kan uitvoeren
 • Herken verschillende risico gebieden
 • Kom in beweging
Duur
2,5 dag
Bewijs
Certificaat
Kosten
€ 1 140,00 (ex. btw)
Meer info

Niveau Basis

Adviseur duurzame inzetbaarheid

Functieprofiel
Preventiemedewerker, Casemanager verzuim, OR-leden, P&O medewerker, P&O adviseur,
 • Zet een duurzaam inzetbaarheids plan neer
 • Krijg zicht op wat gezondheid is
 • Weet gezondheidsbevorderende maatregelen in te zetten
Duur
5 dagen
Bewijs
diploma Etop Arboacademie
Kosten
€ 2 195,00 (ex. btw)
Meer info

Niveau Basis

Arbo op Orde voor de OR? !

Functieprofiel
Preventiemedewerker, OR-leden, VGWM-leden, Medezeggenschap, P&O adviseur, Eigenaren MKB bedrijven,
 • Hele arboveld in 2 dagen
 • Herken verbanden tussen arbothema's
 • Ontwikkel nieuwe ideeën
Duur
2 dagen
Bewijs
Certificaat
Kosten
€ 790,00 (ex. btw)
Meer info

Niveau Basis

Actief en effectief in de OR

Functieprofiel
OR-leden, Medezeggenschap,
 • Verkrijg kennis over de Wet van ondernemersraden
 • Leer vertegenwoordigen en belangen behartigen
 • Draag bij aan besluitvorming met behoud van slagvaardigheid
Duur
1 dag
Bewijs
Certificaat
Kosten
€ 495,00 (ex. btw)
Meer info