Activeer de preventiemedewerker! Hoe doe je dat wel/niet?  › Etop

Activeer de preventiemedewerker! Hoe doe je dat wel/niet? 

Voor de meeste mensen is preventiemedewerker iets wat je er bij doet. Je bent gevraagd omdat iemand binnen de organisatie dacht dat jij daar een geschikt persoon voor bent. Misschien heb je vanwege je functie toch al met arbeidsomstandigheden te maken. Dit zien we bij facilitaire medewerkers, medewerkers P&O/HRM en office managers die vaak allerlei zaken regelen in de ondersteuning naar medewerkers. 

Het is dus veelal een bijtaak. En in die zin dus niet een hoofdtaak, dat wat het belangrijkste onderdeel van je werk is. Een nadeel van ‘alles wat er bij komt’ is dat het op de achtergrond dreigt te raken en misschien zelfs in de vergeethoek. Daarom is het interessant om te kijken hoe je de taak van preventiemedewerker kunt activeren. Daarbij kunnen we lering trekken uit de scenario’s die we voorbij zien komen. Want de redenen waarom iets niet lukt, verwijzen veelal direct naar de oplossing. Wat komen we tegen op dit vlak? We geven je de top 5:

1.Ik heb geen tijd voor het werk van de preventiemedewerker, ik ben al hartstikke druk met m’n gewone werk…

Als de medewerker inderdaad te druk  is dus is deze niet geschikt om de rol van preventiemedewerker er bij nemen. De meest voor de handliggende stap is dus iemand zoeken die hier wel tijd voor heeft. In de praktijk lijkt ‘tijd’ binnen menig bedrijf echter een goed excuus om iets niet te hoeven doen. In plaats van tijd worden dan woorden als prioriteit en urgentie gebruikt. Het is ook mogelijk dat ‘tijd’ gebruikt wordt om te verhullen dat men niet weet waar te beginnen.  Of men heeft een gebrek aan affiniteit met dit onderwerp. Preventiemedewerker zijn kost tijd. Duidelijk aangeven dat dit zo is geldt voor zowel de organisatie als preventiemedewerker. Hoeveel tijd laat je  afhangen van de hoeveelheid taken en de grote van de organisatie. Hier duidelijkheid scheppen vooraf kan tijdsproblemen voorkomen.

2.Ik heb geen commitment van het management..

De vraag is wat hiermee bedoeld wordt. Gaat het erom dat het MT niet actief informeert hoe het allemaal loopt met het preventiewerk? Worden de afspraken die jij maakt met het MT systematisch afgezegd? Of krijgen ze binnen het MT acuut een negatieve houding als jij melding komt maken van de laatste stand van de risico-inventarisatie, klimaatproblemen of verzuimcijfers die oplopen? Commitment begint met een goede start. Vraag wat het MT belangrijk vindt, op welke punten ze terugkoppeling willen en wat ze van jou verwachten. Bedenk ook dat het management weliswaar problemen oplost, maar het ook waardeert om te horen als iets goed loopt of is opgelost. Commitment moet je opbouwen. 

3.Men heeft een negatief beeld van Arbo bij ons…

Dat is in menig bedrijf het geval. Veelal ingegeven door vroegere ervaringen soms ook op de harde schijf bij de nieuwe preventiemedewerker. Het kan gaan om Arbopolitie, verdienmodellen van Arbodienstverleners of het altijd maar zoeken naar dat wat niet klopt of deugd. Kortom, denken dat we met slecht nieuws de aandacht kunnen trekken en zaken voor elkaar kunnen boksen. Dit geeft inderdaad een negatief beeld bij de ontvanger. Bijstellen van dit beeld kost tijd en vraagt om gerichte positieve acties. Laten zien waar het goed loopt en hoe dat komt bijvoorbeeld. Of kijken hoe je geld kunt besparen in plaats van medewerkers verwennen met kostbare stoelen en typische muizen. In de risico inventarisatie aangeven wat juist erg goed voor elkaar is. En misschien soms wat meer Arbo ontzorgen richting leidinggevenden. En tot slot, kijken hoe we zaken nuttig en prettig kunnen maken voor de organisatie.

 

4.Ik heb geen budget om zaken te regelen..

Dat betekent dat je meer zelf moet doen. Dat kost dus tijd en misschien opleiding om die taken uit te voeren. Het ter beschikking stellen van Arbobudget lijkt mooi, maar ook dan zul je moeten verantwoorden waaraan je geld uitgeeft. Er zijn maar weinig bedrijven waarbij je volledig je gang kan gaan op dit gebied. Geen budget betekent dat de beslissing om ergens wel of niet geld aan uit te geven ligt bij een ander. Het is dan dus zaak om goed in contact te zijn met die persoon en vooral om te onderbouwen waarom een bepaalde investering nodig is. Dit onderbouwen ligt eigenlijk in het verlengde van verantwoorden, alleen de volgorde is anders. Een eigen budget lijkt mooi, het is een andere vorm…

 

5.Arbo is werk voor specialisten

Hiermee geeft de preventiemedewerker aan dat het uitvoeren van een bepaalde taak moeilijk is voor hem of haar. Mogelijk is dit ook zo. Het maakt de stelling echter niet tot een feit. Want bij Etop zijn we van één ding zeker; Veel kun je zelf! Specialisten gebruik je als je ergens zelf niet uitkomt, iets niet wilt doen of een onafhankelijk advies van buiten de organisatie nodig hebt. Iedereen weet wat hij thuis moet doen om het veilig en gezond te houden. De meeste dingen doe jezelf. Maar als schoonmaken niet je hobby is en je verdiensten laten het toe, dan huur je iemand in. Hetzelfde geldt voor het aanleggen van een gasleiding of lastige storing. Op het werk is dit hetzelfde, met dien verstande dat je een boel zaken moet vastleggen en je daaraan moet houden. Arbo is daarom bij uitstek een zaak van het bedrijf. Waar nodig kunnen specialisten hierbij ondersteunen. Als je serieus werk maakt van preventie zorg je dat je preventiemedewerkers voldoende kennis en tijd hebben om deze taak inhoud te geven.

Omdat binnen Nederland de taak van preventiemedewerker nog vrij nieuw is zien we dat er veel onduidelijkheid heerst. Toch lijkt er een nieuw elan te ontstaan op dit gebied. We hebben voldoende voorbeelden hoe je preventie kunt inbedden in de organisatie. Hoe het zelfs het bedrijfsresultaat kan bevorderen. Steeds meer (ook jonge) mensen zien dit als een mooie kans om de organisatie beter en gezonder te maken. Het directe contact met collega’s, de grote diversiteit in onderwerpen en het besef dat je echt iets kunt betekenen voor een ander zijn belangrijke drijfveren voor succesvolle preventiemedewerkers.

3 april 2018

Gert Contant

 

Goed op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen?

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief