Berekening niveau preventiemedewerker › Etop

Berekening niveau preventiemedewerker

Omcirkel de relevante aandachtsgebieden
1. Arbozorg en organisatie van de arbeid.
2. Bedrijfshulpverlening.
3. Inrichting arbeidsplaatsen.
4. Gevaarlijke stoffen en biologische agentia.
5. Fysieke belasting.
6. Fysische factoren.
7. Arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden.
8. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en veiligheids- en gezondheidssignalering.
9. Functie-inhoud, werkdruk en psychosociale arbeidsbelasting.
10. Werk- en rusttijden.

"De gevaarsgebieden en het niveau van de preventiemedewerker".

 

Aantal werknemers in de onderneming 

Gevaarsniveau van de onderneming ↓

15 of minder

15 t/m 100

101 t/m 500

501 of meer

10 gevaarsgebieden

Middelbaar

Middelbaar

Hoger

Hoger

8 t/m 9 gevaarsgebieden

Basis

Middelbaar

Hoger

Hoger

5 t/m 7 gevaarsgebieden

Basis

Basis

Middelbaar

Hoger

0 t/m 4 gevaarsgebieden

Basis

Basis

Middelbaar

Middelbaar

 

Goed op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen?

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief