Checklist risico inventaristie en evaluatie › Etop

Checklist risico inventaristie en evaluatie

Checklist om te beoordelen of uw organisatie de zaken in beeld heeft die spelen op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Algemeen gedeelte

ja

nee

Arbobeleid

 

 

Een actueel Arbobeleid is aanwezig

 

 

Het Arbobeleid is vastgesteld

 

 

Er is een intentieverklaring op het Arbobeleid van het MT of op andere wijze is de betrokkenheid van het MT inegvuld

 

 

Er is een Arbo meerjaren beleidsplan

 

 

Voor Arbozorg zijn  financiële middelen ter beschikking gesteld

 

 

Er is een actueel Arbojaarplan met doelstellingen

 

 

Er is een actueel Arbojaarverslag

 

 

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn duidelijk vastgelegd

 

 

Er is een verzuimbeleid

 

 

De taken en verantwoordelijkheden voor verzuim zijn voldoende duidelijk belegd binnen de organisatie

 

 

Er is een preventiemedewerker aangesteld

 

 

De preventiemedewerker is toegerust op de taken

 

 

 

 

 

RI&E

 

 

Een actuele RI&E is aanwezig

 

 

De RI&E is volledig waar het de risico’s betreft

 

 

Binnen de RI zijn de aard en de ernst van de gevaren en een schatting dat het gevaar optreedt (de kans) opgenomen

 

 

Bij gewijzigde omstandigheden wordt een nieuwe RIE uitgevoerd

 

 

Er is een actueel plan van aanpak

 

 

Jaarlijks wordt er gerapporteerd over de uitvoering van het plan van aanpak

 

 

Er is een lijst van (bijna) ongevallen met datum en aard van alle arbeidsongevallen die zich hebben voorgedaan

 

 

De werknemers hebben inzicht in de RI&E

 

 

 

 

 

Thema’s

 

 

Er is een beleid op Psychosociale arbeidsbelasting

 

 

Dit beleid wordt getoetst op effectiviteit

 

 

Er is een beleid Beeldschermwerk

 

 

Dit beleid wordt getoetst op effectiviteit

 

 

De medewerkers worden ingelicht over risico’s die verbonden zijn aan de werkzaamheden of werkplek en de daarbij horende maatregelen

 

 

Waar nodigt levert het bedrijf maatwerkoplossingen

 

 

Er is toezicht op de naleving van werkinstructies

 

 

Er is een regeling voor het melden van ongevallen, onveilige situaties en beroepsziekten

 

 

De deskundige bijstand is vastgelegd en de medewerkers zijn hierover geïnformeerd

 

 

Er is een actueel bedrijfsnoodplan

 

 

Het noodplan wordt regelmatig geoefend

 

 

Er is een herkenbare BHV organisatie

 

 

De kennis en vaardigheden van de BHV zijn actueel voor de organisatie

 

 

 

 

Specifiek gedeelte

nvt

ja

nee

Er is een beleid ten aanzien van de volgende doelgroepen:

 

 

 

Jongeren en arbeid

 

 

 

Zwangerschap en arbeid

 

 

 

Thuiswerkers

 

 

 

Gedetacheerde medewerkers

 

 

 

Buitenlandse medewerkers

 

 

 

Arbeidsrisico’s bij ouderen

 

 

 

 

 

 

 

Er is een beleid aanwezig op de volgende onderwerpen:

 

 

 

Biologische agentia/gevaarlijke stoffen/allergenen

 

 

 

Machineveiligheid

 

 

 

Werken op hoogte

 

 

 

Werken onder extreme koude en/of warmte

 

 

 

Straling/elektromagnetische velden

 

 

 

Werken met Explosieven

 

 

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 

 

 

Elektrische veiligheid

 

 

 

Arbeidstijden/nachtdiensten/24 uur diensten

 

 

 

Werkdruk

 

 

 

Omgang met agressie/overval

 

 

 

Ongewenste omgangsvormen/intimidatie

 

 

 

Fysieke belasting

     

Goed op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen?

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief