De Vakkundige Preventiemedewerker/Arbocoordinator! › Etop

De Vakkundige Preventiemedewerker/Arbocoordinator!

Op het gebied van arbeidsomstandigheden zijn vele beroepsgroepen werkzaam. Bedrijfsartsen, veiligheidskundigen, ergonomen en medewerkers HRM; allemaal hebben ze te maken met Arbo. Maar wat nu als je geen thema-expert wilt zijn maar wel een goede Arbocoördinator?

Door de verplichte aanstelling  van de preventiemedewerker in Nederland, is deze in toenemende mate een begrip aan het worden. Preventiemedewerker is bij de meeste bedrijven een toegevoegde taak. Je doet het er bij, maar de hoofdtaak blijft het werk waar je voor aangenomen bent. De overheid geeft aan dat de kerntaken bestaan uit (helpen bij) het maken van de Risico-inventarisatie, adviseren van de ondernemingsraad en zich inzet voor het uitvoeren van maatregelen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Preventiemedewerkers krijgen veelal enkele uren per week voor het uitvoeren van deze taken.

Binnen grotere bedrijven kan het takenpakket van de preventiemedewerker meer omvang krijgen; het wordt een hoofdtaak of substantiële bijtaak. Dit kan ook ontstaan als er binnen het bedrijf grotere risico’s bestaan op het gebied van bv. veiligheid, gevaarlijke stoffen, fysieke belasting of bv. agressie.  In deze bedrijven wordt er meer kennis en kunde gevraagd van de preventiemedewerker. Mogelijk heeft een bedrijf zelfs een of meerdere specialisten in dienst.

In Nederland wordt het professionele Arbowerkveld gedomineerd door vier disciplines met ieder een eigen aandachtsgebied. Onderstaande tabel laat zien welke kerndeskundige expertise wordt toebedacht vanuit de gevolgde opleiding.

 

Nu terug naar de professionele Arbocoördinator of preventiemedewerker. Deze heeft binnen zijn werkzaamheden te maken met het gehele scala aan thema’s. Hij of zij is geen specialist, maar meer een generalist. Mogelijk maakt hij gebruik van externe partijen op thema’s waar aanvullende expertise nodig is. Daarnaast is de Arbocoördinator een aanspreekpunt voor de ondernemingsraad, de directie en andere stake-holders op het gebied van arbeidsomstandigheden zoals Facilitair, HRM, en leidinggevenden of medewerkers op individueel niveau. Acteren in dit krachtenveld kan een behoorlijke ingewikkelde klus zijn. Je hebt inzicht nodig over ‘hoe het werkt binnen het bedrijf’. Het gaat dus om organisatiebewustzijn of –sensitiviteit gecombineerd met kennis over arbeidsomstandigheden. De vele sterretjes in het schema van de leidraad toetsing RIE is een verwijzing naar de kennis van de bedrijfsarts die zich vooral op individueel niveau richt. Bij het organiseren van arbeidsomstandigheden gaat het om de hele organisatie.

Maar wat is er nu eigenlijk voor de Arbocoördinator die verder wil zonder zich aan een thema ‘op te hangen’?  De opleiding tot Arboconsultant is ontworpen voor de Arbocoördinator of preventiemedewerker met enkele jaren praktijkervaring.  Ook kan het zijn dat je als algemeen Arboadviseur werkzaam bent binnen een Arbodienst of grotere organisatie. Het idee achter de opleiding is dat je met verdieping op een meer analytische manier naar bedrijven en arbeidsomstandigheden gaat kijken. Hierdoor snap je beter waar de behoefte ligt van het bedrijf, of waar het ‘aan toe is’. Hierdoor vergroot je slagkracht en wordt je een speler die beter kan aansluiten bij de belangen en behoeften van de organisatie(s) waar je voor werkt.  

 

Dit overzicht is  opgenomen in de ‘Leidraad RIE-Toets’ (1e versie 2005) om aan te geven op welke thema’s de gecertificeerde kerndeskundige toetsing van de RIE kan uitvoeren. Het verwijst naar de zogenaamde ‘primaire expertise’. 

Goed op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen?

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief