Het belang van de OR › Etop

Het belang van de OR

‘De werkgever stelt arbobeleid op, in samenwerking met de vertegenwoordiging van werknemers’. Deze brede beschrijving uit de Arbowet wordt door iedere organisatie anders ingevuld. Vaak krijgt het overleg vorm door intensief contact tussen werkgever en de ondernemingsraad (OR). Regelmatig krijgt u als arbo- of HR-professional ook te maken met de OR. In bepaalde gevallen bent u zelfs wettelijk verplicht de OR in te schakelen. Toch gebeurt het ook dat organisaties besluiten nemen zonder aan de OR te denken. En als de OR aan de bel trekt dan kan dat een struikelblok vormen of vertraging opleveren. Het is dan handiger om eerder samen te werken met de OR.

Rechten
Om goed samen te werken moet u wel iets weten over de OR. De OR heeft stevige bevoegdheden. Ze staan niet alleen in de Wet op de ondernemingsraden, maar ook in de Arbowet. Een van de belangrijkste rechten is het instemmingsrecht. De werkgever kan bepaalde besluiten pas definitief nemen na instemming van de OR. Onder dit instemmingsrecht vallen ook diverse besluiten op het gebied van arbo, met name het veranderen, invoeren of intrekken van regelingen op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim- of re-integratiebeleid. Verder heeft de OR ook adviesrecht bij belangrijke sociale en organisatorische maatregelen. Dat zijn bijvoorbeeld verhuizingen, fusies en reorganisaties. Als de OR adviseert dan kan de ondernemingsraad de arbeidsomstandigheden erbij betrekken. Andere belangrijke rechten zijn het recht op informatie en het initiatiefrecht. De OR kan langskomen om informatie in te winnen, want zonder informatie kan de OR niet goed adviseren. Het recht op initiatief geeft aan dat de OR met eigen ideeën kan komen, die dan serieus moeten worden besproken.

Stimulerende taak
De OR heeft naast bevoegdheden ook een stimulerende taak om naleving van de voorschriften te bevorderen voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de medewerkers. Dat doet hij door signalen te bespreken en initiatieven te nemen. Arbo- en HR-professionals die het speelveld van de OR kennen, treden eerder in overleg met de OR. Dat voorkomt vertraging in de besluitvorming. Omgekeerd is het ook belangrijk dat de OR uw speelveld kent. Waar liggen de bevoegdheden binnen de organisatie, wie neemt uiteindelijk beslissingen en wie is er verantwoordelijk voor de uitvoering? Kennis van elkaars positie legt een goede basis voor de relatie. Maak eens een afspraak en kijk wat je voor elkaar kunt betekenen.

Wanne van den Bijllaardt, coördinator van het trainingsbureau OR Academy, 

Goed op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen?

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief