Life Events-schaal › Etop

Life Events-schaal

Zet een kruisje in de ‘ja’ kolom voor elke gebeurtenis die de laatste twee jaar in uw leven heeft plaatsgevonden.
Omcirkel vervolgens op de schaal van 1 t/m 10 daarachter het getal dat het beste aangeeft hoe verstorend de aangekruiste gebeurtenis voor u was, bijvoorbeeld een 10 voor de dood van uw partner.

Goed op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen?

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief