Omgangsvormen in beeld brengen, lastig  of… › Etop

Omgangsvormen in beeld brengen, lastig  of…

Ieder bedrijf heeft er mee te maken of je het nu wilt of niet. Het menselijk gedrag is één van de meest bepalende factoren als het gaat om een prettige werkomgeving. Het bedrijfspand kan optimaal gefaciliteerd zijn met de modernste techniek en het fraaiste meubilair; dit alles kan teniet worden gedaan door de werksfeer. Als deze verstoord is zullen medewerkers minder prettig functioneren en presteren. De invloed op het mentale functioneren is dermate groot dat dit kan zorgen voor verstoring in het werkproces of langdurige gezondheidseffecten in de vorm van burned-out. De reactie van de overheid is logisch in dit verband. Omdat medewerkers geen gezondheidschade mogen oplopen door hun werk worden bedrijven verplicht een beleid te voeren om ongewenste omgangsvormen te voorkomen of daar zo goed mogelijk mee om te gaan.

In de praktijk komt dit neer op het nemen van een aantal maatregelen die bijvoorbeeld door een inspectie te toetsen zijn:

 

  • Het informeren van medewerkers over de gedragsafspraken van het bedrijf
  • Het aangeven waar iemand terecht kan als deze geconfronteerd wordt met ongewenste omgangsvormen.
  • Medewerkers die veel externe contacten hebben informeren of trainen over hoe ze om dienen te gaan met ongewenste omgangsvormen of hoe ze deze kunnen voorkomen
  • Een beleid opstellen over hoe de hierboven genoemde zaken zijn geregeld
  • Het opnemen van gerichte vragen over omgangsvormen in de risico-inventarisatie

Dit lijkt misschien allemaal heel overzichtelijk, maar vooral het MKB heeft moeite om deze zaken te regelen. Er zijn ook organisaties die het op papier goed geregeld hebben. Echter er is te weinig zicht op of het in de praktijk ook goed loopt. Veel van de ‘afspraken’ spreken voor zich, zo denkt men. In de praktijk begint hier het gestoei en verschil met individuele normen en waarden. Dit leidt eerder tot verwarring dan duidelijkheid.

De  cursus Risicogebied Ongewenste Omgangsvormen maakt de vertaalslag naar de praktijk. Dit doen we door bijvoorbeeld te onderzoeken op welke manier je het beste voorlichting kunt organiseren binnen jouw bedrijf. Of wat een effectieve weg is voor meldingen op dit gebied. Andere onderwerpen zijn: Hoe kun je meldingen gebruiken om te onderzoeken of er sprake is van een incident of een meer structureel probleem? Welke vragen zijn het beste te gebruiken binnen jouw bedrijf om de sfeer en omgangsvormen te onderzoeken? Welke aanpak kun je hiervoor inzetten? Wat doe je binnen een interne training voor medewerkers om agressie te voorkomen?

Als je de sfeer positief weet te beïnvloeden is dat van grote waarde voor de medewerkers en het bedrijf zelf. Zie het als een voetbalteam; als men elkaar op een goede manier weet te vinden is er dynamiek met resultaat. Het sturen en faciliteren op gewenst gedrag is de uitdaging waar we uiteindelijk naar toe willen. Voor mee info; kijk op https://www.etop.nl/arbo-opleidingen/Risico+gebieden+ongewenste+omgangsvormen

Goed op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen?

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief