Risicobepaling › Etop

Risicobepaling

Het onderstaande schema geeft een goed inzicht hoe ernstig een situatie binnen het bedrijf is.
De uitkomst is bepalend en geeft de prioriteit van het risico aan.
Uitgangspunt:
De formule: risico = blootstelling X waarschijnlijkheid X effect

Bepaling blootstelling

Waarde

Situatie

0,5

zeer zelden

1,0

zelden (jaarlijks)

2,0

soms (maandelijks)

3,0

af en toe (wekelijks)

6,0

regelmatig (dagelijks)

10

voortdurend

10

te verwachten

Bepaling waarschijnlijkheid

Waarde

Situatie

0,1

bijna niet denkbaar

0,2

praktisch onmogelijk

0,5

denkbaar, maar onwaarschijnlijk

1,0

onwaarschijnlijk, mogelijk in grensgeval

3,0

ongewoon maar mogelijk

6,0

zeer wel mogelijk

Bepaling Effect

Waarde

Situatie

1,0

gering, letsel zonder verzuim of hinder

3,0

belangrijk, letsel en verzuim

7,0

ernstig onomkeerbaar effect (invaliditeit)

15,0

zeer ernstig (een dode op termijn)

40,0

ramp (enkele doden)

Prioriteit bepaling

Prioriteit

Risicogetal (R)

1

R > 400: zeer hoog risico, werkzaamheden stoppen

2

200 – 400: belangrijk risico, actie noodzakelijk, direct actie

3

70 – 200: mogelijke risico’s, actie gewenst op termijn/1 jaar

4

R < 70: wellicht aanvaardbaar risico, lange termijn doel

Goed op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen?

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief