Ruim baan voor vertrouwenspersoon - MeToo for you › Etop

Ruim baan voor vertrouwenspersoon - MeToo for you

Alle commotie rond de MeToo-discussie en de vele aanklachten van artiesten, sporters, gelovigen en ouders ten spijt, hebben veel organisaties in Nederland nog altijd geen beleid Ongewenste omgangsvormen opgesteld. En de absoluut noodzakelijke  vertrouwenspersoon ontbreekt vaak ook nog.

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten, pesten, discriminatie en werkdruk). Zij moeten hiervoor beleid opstellen en dat ook daadwerkelijk uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van zulk beleid zijn. Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag.

86 procent van de werkende vrouwen heeft last (gehad) van seksuele intimidatie.

Uit een recente enquête van de Landelijke vereniging van vertrouwenspersonen in samenwerking met het  onderzoeksprogramma De Monitor (KRO-NCRV) onder 370 aangesloten vertrouwenspersonen (215 interne en 155 externe) geeft 10 procent van de interne vertrouwenspersonen aan wel eens “teruggefloten” te zijn door hun werkgever nadat zij zich hadden ingezet voor een slachtoffer. Voor externe vertrouwenspersonen geldt dat zelfs in 23 procent van de gevallen. Bijna 40 procent van de ondervraagden gaf aan dat er door de MeToo-discussie meer aandacht is voor ongewenste omgangsvormen en de rol hierin van de vertrouwenspersoon. En 20 procent heeft de indruk dat door de vele publicaties over MeToo de slachtoffers, meer dan ervoor, melding durven doen bij de vertrouwenspersoon. Nagenoeg alle ondervraagde vertrouwenspersonen waren van mening dat zij van de werkgever of opdrachtgever voldoende autonomie en ruimte kregen om een slachtoffer bij te staan. Ook als dat betekent dat er kritisch werd gekeken naar hoe er in de betreffende organisatie met een melding werd omgegaan. Tot slot bleek uit de uitkomsten van dit onderzoek dat veel vertrouwenspersonen het met de LVV eens zijn dat de rechtsbescherming van vertrouwenspersonen een wettelijke verankering in de Arbowet moet krijgen (bron: LVV).

Lees voor meer informatie het hele artikel (zie bijlage).

Artikel Vertrouwenspersoon Cor van Duinhoven Vakblad Arbo

Goed op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen?

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief