Tabellen bepalen inzet preventiemedewerker › Etop

Tabellen bepalen inzet preventiemedewerker

Door het invullen van onderstaande vragen is het mogelijk een idee te krijgen over de inzet van de preventiemedewerker te bepalen (aantal preventiemedewerkers).

 

De inzet / tijdsbesteding van de preventiemedewerker / arbocoördinator is afhankelijk van de onderstaande factoren:

A. Aantal medewerkers in het bedrijf
B. De aanwezige risico’s
C. Inbreng op werkniveau
D. Inbreng op beleid en procedures
E. Lijnverantwoordelijkheden
F. Duplicatie van de functie

Onderstaande tabellen helpen bij de berekening.

Berekening:
N = A x B x C x D x E x F

N = aantal arbocoördinatoren/preventiemedewerkers

Tabel 1: Aantal werknemers (A)

Factor

Aantal werknemers

 

Factor

Aantal werknemers

0,1

0-25

2

1001-2000

0,2

26-50

3

2001-4000

0,3

51-100

4

4001-8000

0,4

101-200

5

8001-15000

0,8

201-300

6

15001-30000

1.0

301-600

7

30001-10000

1,5

401-1000

8

> 100000

Tabel 2: Risico (B)


Categorie

 

Voorbeelden

Factor

Minimaal

Kantoor, alleen kantoormachine, geen bewegende machines, goed onder houd, voldoende ruimte, weinig brand- en elektrische risico’s, uitstekende architectuur, goede omgeving, weinig trappen, goede ventilatie, geen bekende gezondheidsrisico

0,4

Laag

Kantooromgeving, lichte machines, dicht bevolkt, kleine en elektrische risico’s en geen bekende gezondheidsrisico

0,8

Gemiddeld

Hout-, metaal-, en verfwerkplaatsen, niet –toxische chemische laboratoria, standaard magazijnen, mogelijke kleine gezondheidsproblemen.

1,2

Hoog

Zwaar constructiewerk, grondverzet- en graafwerkzaamheden, gebruik van risicovolle werktuigen, gassen onder druk, toxische chemische laboratoria, enige radiologische risico’s, mogelijke gezondheidsproblemen.

2,5

Zeer hoog

Gebruik van zeer toxische, gevoelige of gevaarlijke chemicaliën  of biologische agentia, gevaarlijke werktuigen of machines, gassen onder hoge druk.

4,5

Kritisch

Iedere activiteit waarbij een vergissing of moment van onoplettendheid waarschijnlijk leidt tot een zeer ernstige verstoring, ernstig ongeval of ramp.

4,5

Tabel 3: Inbreng op werkniveau (C)

Categorie

Omschrijving

 

Factor

Direct

Direct contact met chefs op afdelingen, volledige inbreng met arbeidsomstandigheden op de werkvloer.

1,5

Indirect

Evalueert wel maar heeft geen directe inbreng met de arbeidsomstandigheden op de werkvloer, wordt aan een ander stafechelon overgelaten.

1,0

Partieel

Alleen contact met werkvloer in adviserende zin (deskundigheid).

0,6

Minimaal

Geen directe inbreng  met arbeidsomstandigheden op de werkvloer.

0,1

Tabel 4: Inbreng op beleid en procedures (D)

Categorie

Omschrijving

Factor

Kompleet

De preventiemedewerker is volledig belast met voorbereidingen en ten uitvoer brengen van arbobeleid en procedures.

1,5

Gedeeld

De preventiemedewerker is belast met voorbereiden en het ten uitvoer brengen van beleid en procedures tezamen met een hogere echelon.

1,0

Partieel

De preventiemedewerker ontvangt globale richtlijnen, beleid en procedures van hoger echelon, werkt verder uit en voegt gedetailleerde informatie toe.

0,5

Minimaal

De preventiemedewerker heeft geen deel in de voorbereidingen en ten uitvoer brengen van beleid en procedures.

0,1

Tabel 5: Lijnverantwoordelijkheden (E)

Categorie

 

Omschrijving

Factor

Volledig

 

Managers op alle niveaus zijn verantwoordelijk gesteld voor arbo als onderdeel van hun taak, verantwoordelijk voor toezicht en maatregelen, verantwoordelijk voor implementatie van beleid en regels.

0,5

Partieel

 

De verantwoordelijkheid wordt gedeeld tussen managers en preventiemedewerker.

1,0

Minimaal

 

De preventiemedewerker is volledig verantwoordelijk, managers zijn niet verantwoordelijk gesteld.

1,8

 

Tabel 6: Duplicatie van de functie (F)

Omschrijving

 

Factor

Geen duplicatie met staffunctionarissen op ander niveau.

1,0

Ander echelon heeft de taken voor 50% van het personeel of heeft 50% van de taken voor al het personeel.

0,5

Ander echelon voert taken uit voor al het personeel.

0,1


Succes met berekeningen!

Goed op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen?

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief