Waar moet een branche risico inventarisatie aan voldoen? › Etop

Waar moet een branche risico inventarisatie aan voldoen?

Het onderstaande artikel geeft een overzicht van de meest relevante aandachtspunten:
De RI&E moet leiden tot activiteiten 
De RI&E moet niet alleen een beschrijving zijn van huidige bestaande risico’s, maar moet vooral bijdragen en leiden tot oplossingen.
- De RI&E is volledig
Alle arbo-risico’s die in het bedrijf aan de orde zijn moeten onderdeel zijn van de RI&E. Het gaat hier om algemeen erkende arbo-risico’s die bijvoorbeeld worden genoemd in de arbo-informatiebladen van de overheid.

"Een goede branche RI&E geeft richting hoe risico’s op een objectieve wijze in kaart worden gebracht".

De RI&E moet de stand der techniek weergeven 
Voor veel risico’s zijn in de branche oplossingen beschikbaar. De branche RI&E moet het bedrijf dat de RI&E uitvoert als het ware naar de specifieke oplossingen leiden. Ook moet duidelijk zijn dat bedrijven eraan zijn gehouden om de stand der techniek toe te passen.

Integratie branche oplossingenboeken (Arbocatalogi). 
In veel branches zijn in het kader van een Arboconvenant ‘oplossingenboeken’ opgesteld. Te denken valt aan een oplossingenhandboek fysieke belasting, een meetkoffer schadelijk geluid of richtlijnen voor het inroosteren van collega’s. Deze branche specifieke instrumenten vormen onderdeel van de stand der techniek en dienen dus onderdeel te vormen van de branche RI&E.

Toegankelijkheid 
De benaderingswijze en indeling van de branche RI&E moet voor de gebruikers (d.w.z. in eerste instantie een Preventiemedewerker uit de branche) logisch voorkomen.

Niet subjectief vanuit de werkgever in te vullen 
Er zijn nogal wat arbo-risico’s waarover de werkgever en de werknemers in een bedrijf erg verschillend kunnen denken. Bij een vraag als ‘Is er sprake van hoge werkdruk in het bedrijf?’ kunnen verschillende partijen verschillende antwoorden geven. Een goede branche RI&E geeft richting hoe risico’s op een objectieve wijze in kaart worden gebracht.

Betrokkenheid werknemers in bedrijf 
Bij het maken van een RI&E in een bedrijf moeten ook de werknemers worden betrokken.

Betrokkenheid medezeggenschap bij opstellen branche RI&E
Uiteraard moet ook de ondernemingsraad of PVT een rol krijgen bij het opstellen van de RI&E. En de rol van de medezeggenschap dient in de RI&E te worden beschreven.

Goed op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen?

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief