arbo netwerk

Etop Arbonetwerk

Arbocoördinatoren en preventiemedewerkers hebben binnen de organisatie veelal een solistische functie. Voor de buitenwereld is niet duidelijk wat er aan kennis en kunde in huis is. Iedereen kan immers preventiemedewerker worden. Vanuit de gediplomeerde cursisten van de Arbovakopleiding kregen wij de vraag om een Arbonetwerk op te zetten.

Het Etop Arbonetwerk is er om het onderling contact te bevorderen. Iedere deelnemer heeft een professionele basis. Door middel van het netwerk is deze basis verder te ontwikkelen. Dit samen met collega’s die een gelijk diploma hebben. Ook voor opdrachtgevers en managers is zo inzichtelijk te maken dat er sprake is van een professioneel niveau. 

Wat levert deelname op voor de Arbo-adviseur?

 • Deelnemers worden met werkadres opgenomen in een lijst die publiek (desgewenst) toegankelijk is via internet/onderdeel van de website van etop
 • De actualiteit van de kennis kan worden onderhouden door te voldoen aan de bij en nascholingsvoorwaarden van het netwerk ; één jaarlijkse bijscholingsdag is onderdeel van het lidmaatschap
 • Door intervisie krijgt de deelnemer feedback op de werkwijze en kan de professionele attitude verder ontwikkeld worden. Intervisie geeft ook input op nieuwe ontwikkelingen. Iedere deelnemer volgt minimaal twee bijeenkomsten per jaar (per regio drie plannen).
 • Etop levert gedragsregels aan

Wat voor meerwaarde ontstaat er richting een klant/opdrachtgever?

 • De kennis is bewezen door het behalen van het diploma, met het netwerk onderhoud je kennis en kunde
 • Door deelname aan het netwerk conformeert men zich aan gedragregels voor arboadviseurs (integriteit, onafhankelijk en kwaliteit), welke Etop opstelt en actueel houdt

Wat is de inspanning van Etop?

 • Het beheren van het netwerk
 • Het toekennen van een geregistreerd beeldmerk aan de deelnemers
 • Het organiseren van de jaarlijkse nascholingsdag (zit bij de prijs van het netwerk)
 • Het bieden van ondersteuning bij het opzetten van intervisie; door training op intervisietechnieken en het samenstellen van regionale groepen
 • Het vermelden van de deelnemers op een apart gedeelte van de website van etop
 • Het vermelden van de eindtermen en gedragregels van de deelnemers
 • Achterwacht en vraagbaak ( binnen redelijke tijdsinvestering) voor de deelnemers van het netwerk

De kosten van deelname bedragen € 300,00 euro per jaar. Lidmaatschap is jaarlijks opzegbaar voor 31 december van het komende kalenderjaar. Door in te schrijven conformeert de deelnemer zich aan de voorwaarden van het netwerk.

Hier kan je je opgeven!