arbo netwerk

Etop Arbonetwerk

Arbocoördinatoren en preventiemedewerkers hebben binnen de organisatie veelal een solistische functie. Voor de buitenwereld (en ook intern) is veelal niet duidelijk wat er aan kennis en kunde in huis is. Iedereen kan immers preventiemedewerker worden. Het Etop Arbonetwerk is er om het onderlinge contact te bevorderen. Iedere deelnemer heeft een professionele basis. Door middel van het netwerk is deze basis verder te ontwikkelen. Dit samen met collega's met een gelijk werkniveau of opleiding. 

Wie kan er deelnemen?
Cursisten die bij Etop de Arbovakopleiding of de Arboconsultant opleiding met goed gevolg hebben doorlopen, worden door Etop geïnformeerd over de mogelijkheid om deel te nemen aan het netwerk. Zij kunnen zich dan aanmelden door invulling van het inschrijfformulier. Na ontvangst van dit formulier ontvangt de deelnemer een nota. Door ontvangst van de betaling is de deelname geactiveerd. Zonder deze opleidingen (met diploma) is het niet mogelijk om deel te nemen aan het netwerk. 

Hoe functioneert het netwerk?
Een nieuwe deelnemer wordt aangemeld bij de coördinator van het netwerk die de introductie verzorgt binnen het netwerk. Mogelijk is dit een subgroep, afhankelijk van het aantal deelnemers. Als er meer dan 12 deelnemers zijn, worden er twee subgroepen gemaakt voor de tussentijdse bijeenkomsten. De samenstelling wordt in overleg met de deelnemers bepaald. 

Ieder jaar worden er twee bijeenkomsten van maximaal drie uur georganiseerd door de coördinator. Deze bijeenkomsten zijn zonder begeleiding van Etop (m.u.v. de startbijeenkomst) en zullen plaatsvinden in het eerste en vierde kwartaal van het jaar. In het tweede kwartaal zal Etop een netwerkdag organiseren. Het programma komt tot stand samen met de coördinator(en).

 

Wat levert deelname op voor de Arbo-adviseur?

 • Het volgen van nieuwe ontwikkelingen.
 • Door intervisie krijgt de deelnemer feedback op de werkwijze en kan de professionele attitude verder ontwikkeld worden.
 • Het ophalen van ideeën voor de eigen organisatie.
 • Uitwisseling van kennis en ervaring op specifieke thema's.
 • Vergroten van het werkplezier.
 • Collega's die als achterwacht/vraagbaak functioneren. 

Wat is de inspanning van Etop?

 • Het beheren van het netwerk.
 • Het samenstellen van een deelnemerslijst met werkadres, specifieke thema's van het bedrijf, aantal locaties en aantal medewerkers. 
 • Het organiseren van de jaarlijkse nascholingsdag (zit bij de prijs van het netwerk).
 • Het verstrekken van een geregistreerd  beeldmerk aan de deelnemers om toe te voegen aan de digitale handtekening of website.
 • Het bieden van ondersteuning bij het opzetten van intervisie; door training op intervisietechnieken en het samenstellen van regionale groepen.
 • Het vermelden van de deelnemers op een apart gedeelte van de website van Etop
 • Achterwacht en vraagbaak (binnen redelijke tijdsinvestering) voor de deelnemers van het netwerk.

Kosten
De kosten van deelname bedragen € 300,00 per jaar (excl. BTW).

Het lidmaatschap is jaarlijks opzegbaar voor 31 december van het komende kalenderjaar. Door in te schrijven conformeert de deelnemer zich aan de voorwaarden van het netwerk. Facturatie zal voor het eerst pas plaatsvinden in januari over het betreffende kalenderjaar. 

Vragen?
info@etop.nl of gcontant@etop.nl

Hier kan je je opgeven!