Werkdruk tool › Etop

Werkdruk tool

4 oktober

Vanuit de inspectie szw is er aandacht voor werkdruk:
een tool van de inspectie waarmee bedrijven zelf kunnen toetsen of ze goed met werkdruk omgaan:
http://werkdrukenongewenstgedrag.zelfinspectie.nl/
een paar quotes uit het bericht:

"Werkgevers en werknemers moeten samen met deskundigen aan de slag om de werkdruk effectiever aan te pakken. Het overgrote deel van de geïnspecteerde bedrijven heeft nog geen goede aanpak van de werkdruk. Dat terwijl werkdruk tot verzuim kan leiden. Dit stelt de Inspectie SZW naar aanleiding van een onderzoek over de aanpak van werkdruk door bedrijven.

Bij 54 van de 81 geïnspecteerde organisaties (67%) zijn 102 overtredingen geconstateerd. Ongeveer driekwart van de overtredingen had te maken met de aanpak van werkdruk. Andere overtredingen waren lange arbeidstijden, het ontbreken van voorlichting over agressie, de beoordeling van fysieke belasting en een onveilige werkplek. Hoewel de aantallen te klein zijn om harde uitspraken te doen, stelt de Inspectie wel dat het erop lijkt dat de aanpak van werkdruk overal nog de nodige aandacht nodig heeft".

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief