Jaarplan inspectie SZW 2017 › Etop

Jaarplan inspectie SZW 2017

14 december

Een goede veiligheidscultuur betekent dat er korte metten wordt gemaakt met patronen die onveilig gedrag in stand houden. Niet omdat het van de overheid moet, maar omdat werkgevers en werknemers het zelf belangrijk vinden.

Op papier kan een bedrijf perfect aan veiligheidseisen voldoen, maar als in de praktijk de voorman het verkeerde voorbeeld geeft aan zijn medewerkers dan loopt de werkvloer onnodig risico. Een goede veiligheidscultuur betekent dat er korte metten wordt gemaakt met patronen die onveilig gedrag in stand houden. Niet omdat het van de overheid moet, maar omdat werkgevers en werknemers het zelf belangrijk vinden.

Een zaak die me persoonlijk erg imponeert is die van een dodelijk bedrijfsongeval, waarbij nabestaanden er voor kozen om zich in te zetten voor het verbeteren van de veiligheid bij het bedrijf. Het betalen van hoge boetes door het bedrijf maakte in hun ogen het werk voor de collega’s niet veiliger. Aandacht voor veiligheidsprogramma’s en frequente oefeningen, zoals die daar nu jaarlijks worden gehouden, wèl.

Om een goede veiligheidscultuur beter op de kaart te zetten, gaan we kijken hoe we binnen de aanpak van onze programma’s tot een optimale interventiemix komen. De metaalsector is hier een mooi voorbeeld van. Zo is in de periode 2009-2015 succesvol aandacht besteed aan de arbeidsomstandigheden. Dit werd gedaan met continue inspectiedruk, de gerichte inzet van communicatiemiddelen, samenwerking met de sociale partners, aandacht voor de jongeren die het metaalvak nog moeten leren en het bevorderen van een goede werkcultuur. Dankzij deze maatregelen nam het aantal slachtoffers met 19% af. Per 100.000 werknemers in de metaal ging het van 121 in 2009 naar 92 in 2015. Bijna dertig mensen die anders niet veilig thuis waren gekomen, maar nu wel door de aandacht voor hun arbeidsomstandigheden. 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief