Quote: Monique Feenstra › Etop

Quote: Monique Feenstra

Hoe kwam je tot je keuze voor deze opleiding?
Begin 2015 ben ik gevraagd om voor onze Stichting met 10 basisscholen Preventiemedewerker te worden. Dat wilde ik wel, maar ik had voor mijn idee niet voldoende kennis om deze functie te kunnen invullen. Ik ben gaan zoeken op het internet en kwam op de site van Etop terecht. Na overleg met mijn leidinggevende heb ik besloten om te starten met Preventiemedewerker kantoor/scholen waarin de module RIE en werkplekonderzoek I in zaten.  Daarna ben ik verder gegaan met WPO IIA en IIC. Op dit moment heb ik net 1 dag van de module arbobeleid gehad en ik heb mij ingeschreven voor de module PSA.

Welke functie heb je?
Ik ben medewerker HRM  voor drie dagen per week, daar valt mijn taak als Preventiemedewerker onder. Verder ben ik nog één dag per week administratief medewerkster op één van de scholen van onze Stichting.

Ben je startend of zocht je verdieping?
Ik ben nog niet zo lang preventiemedewerker, maar mede door de gevolgde cursusdagen heb ik al veel kennis opgedaan, die ik in de praktijk kan toepassen. Zo heb ik al verschillende werkplekonderzoeken gedaan en enkele RIE’s zelfstandig uitgevoerd. Eén van de RIE’s is nu getoetst en twee andere worden eerdaags getoetst.

Hoe vond je de cursusdagen?
Ik vond/vind  de cursusdagen duidelijk, informatief en leerzaam. Ook door de opdrachten tussendoor.  De praktijkgerichte aanpak van de trainers vind ik prettig. De lesstof sloot goed aan bij mijn verwachtingen. Door de niet al te grote groepen, is er ook tijd om ervaringen met elkaar te delen. Qua organisatie is alles goed geregeld, van inschrijving cursus tot de lunch.  

Wat kwam je tegen bij het maken van de opdracht(en)?
Door de opgedane kennis van de eerste dag van de cursus WPO IIA was ik al in staat om als opdracht een WPO bij iemand uit te voeren. Het was wel prettig deze met de groep door te nemen en feedback te ontvangen.

Wat heeft de opleiding je opgeleverd voor jezelf en voor de organisatie?
Voor mijzelf heeft de cursus gebracht dat ik meer kennis heb opgedaan en handvatten heb gekregen om bijvoorbeeld dingen op te zoeken op bepaalde sites. Hierdoor heb ik meer zelfvertrouwen gekregen om de taken van preventiemedewerker uit te voeren. Voor de organisatie heeft het opgeleverd dat alle RIE’s en Plannen van Aanpak nu bijna up-to-date zijn en dat zij een deskundige preventiemedewerker in de organisatie hebben.