Referentie: Rick Sinkeldam › Etop

Referentie: Rick Sinkeldam

Rick Sinkeldam, preventiemedewerker Milieudienst IJmond
Preventiemedewerker in de praktijk...
Ik ben verantwoordelijk voor de facilitaire zaken binnen de Omgevingsdienst IJmond. Vanuit mijn functie en betrokkenheid met de organisatie ben ik gevraagd om preventiemedewerker te worden. Ik houd ervan om zaken goed te regelen en ben iemand die zich dan verder verdiept in zo’n taak. Daarom heb ik de vierdaagse opleiding tot Arbocoördinator gevolgd en de module Werkplekonderzoek.
De cursussen gaven een goed inzicht van wat er binnen de Omgevingsdienst goed geregeld was en op welke punten er nog zaken ontwikkeld moesten worden. Zowel de risico inventarisatie als het arbobeleid waren aan een update toe en de insteek was om dit zoveel mogelijk in eigen regie uit te voeren. Door aanvullend twee dagdelen samen met een docent aan de slag te gaan met de RI&E en het arbobeleid ontstond er duidelijkheid en structuur.
Etop is een fijne opleider op het gebied van arbeidsomstandigheden, er is veel gevoel van betrokkenheid en er wordt graag meegedacht door de opleider. Ik werk met veel plezier samen met hen om gedachten te sparren over hoe het beter kan, want dat is mijn visie het kan altijd beter.