Review; Anne van Dinteren › Etop

Review; Anne van Dinteren

Wat was de reden om een opleiding te beginnen?
Ik ben begonnen in de functie van arbo-preventiemedewerker zonder gerichte vooropleiding en wilde graag een theoretische basis om mijn werk goed te kunnen doen. Daarnaast miste ik praktijkervaring in het arbo-werkveld en was mijn netwerk op het gebied van arbeidsomstandigheden nog vrij bescheiden te noemen.

Wat wilde je bereiken?
Mijn doel was om mijn theoretische kennis (aantoonbaar) uit te breiden en om meer feeling met de praktijk te krijgen, door de interactie met de docent en met anderen uit het werkveld.

Hoe vond je de cursusdagen?
De cursusdagen vond ik leuk en interessant. Vooral het uitwisselen van ervaringen met zowel de docenten als met de medecursisten heb ik als waardevol ervaren.

Waar was de docent goed in?
De docenten die ik ben tegengekomen tijdens de opleiding zijn zeer ervaren en weten veel praktijkvoorbeelden te benoemen, wat de lesstof verheldert. Ze hebben een zeer verschillende achtergrond, van petrochemische industrie tot zorg, dat zorgt voor afwisseling.

Wat heeft de opleiding je opgeleverd voor jezelf en voor de organisatie?
Ik ben nu ongeveer halverwege de opleiding en merk dat mijn kennis van arbeidsomstandigheden al behoorlijk is uitgebreid. Ik kan de theorie beter koppelen aan de praktijk en zie dan ook uit naar het vervolg van de opleiding.