Review; Astrid Veen › Etop

Review; Astrid Veen

Wat was de reden om een opleiding te beginnen?
De reden om de opleiding te beginnen waren de veranderingen binnen het bedrijf waar ik werkte. De veranderingen gaven mij de kans om een opleiding te gaan doen in de richting waarin ik al enige ervaring in had maar onvoldoende kennis, nl. de opleiding tot professioneel vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen.

Wat wilde je bereiken?
Door het volgen van de opleiding wilde ik mijn kennis van het werk van een vertrouwenspersoon vergroten zodat ik na het afronden van de opleiding een functie als extern/intern vertrouwenspersoon kan zoeken.

Hoe vond je de cursusdagen?
Ik heb de cursusdagen als heel prettig ervaren. Een kleine groep cursisten en ervaren docenten maakten de dagen leerzaam. Er heerste een open en ontspannen sfeer in de groep, dit gaf veel ruimte en een gevoel van veiligheid bij het oefenen van gesprekken.

Waar was de docent goed in?
Alle docenten die ik heb meegemaakt (drie in totaal) waren toegankelijk. Zij beschikten allen over enorm veel ervaring. De wijze waarop zij hun ervaringen met ons deelden maakten de cursusdagen prettig en leerzaam.

Wat heeft de opleiding je opgeleverd voor jezelf en voor de organisatie?
Door de opleiding ben ik zekerder geworden in het voeren van gesprekken. Ik heb meer kennis van de mogelijkheden hoe klachten aan te pakken en de klager hierin te helpen.
Na het afronden van de opleiding heb ik mij ingeschreven en geregistreerd bij de LVV.
Mijn doel is om aan de slag te gaan als extern vertrouwenspersoon.