review cursus werkplekonderzoek

Review; Ate de Waard

Wat was de reden om een opleiding te beginnen?
Er komen steeds meer vragen om een werkplekonderzoek. De aanleiding hiervoor is wisselend, die kan technisch zijn of fysiek.
Binnen ons bedrijf hebben we een aantal locaties waar regelmatig een verbouwing wordt gedaan, of er vindt een verhuizing plaats. Dan vragen ze mij om een advies bij de inrichting.
Collega’s hebben lichamelijke ongemakken, soms van tijdelijke aard en soms chronisch. En dan ga ik langs om een onderzoek te doen.
Ik deed dit altijd met nuchter verstand en dat ging best, maar het kon beter!
 
Wat wilde je bereiken?
Ik wil graag voldoende kennis om het bedrijf en mijn collega’s echt te kunnen helpen. Beter kunnen formuleren en een goede verslaglegging kunnen maken.

Hoe vond je de cursusdagen?
We hadden een heel leuke groep met mensen uit verschillende bedrijven. Mooi om te merken, dat je eigenlijk allemaal een beetje tegen hetzelfde aanloopt. Dat maakt de kennisuitwisseling onderling zo leuk. We hebben nog steeds contact met elkaar waardoor je nog eens iets kan vragen aan de ander.

Waar was de docent goed in?
Gert heeft veel ervaring. Hij kan de zaak terugbrengen tot de essentie. Wat zie je nu eigenlijk? Niet invullen, maar open kijken, luisteren.
Dingen niet groter maken dan ze zijn, maar wel heel goed kijken naar wat je ziet en luisteren naar wat men zegt.
Besteedt meer tijd aan de situatie zoals die is, dan komt de oplossing vanzelf.

Wat heeft het je opgeleverd?
Kennis, een zekerder gevoel, ik kan de goede argumenten vinden.
Recent bijvoorbeeld zag ik een verbouwplan waarbij een balie op een ongelukkige plek was bedacht. In 10 minuten kon ik helder vertellen waarom de balie beter op een andere plaats kan komen.
Een klimaatsysteem werkte niet goed en ik meette een veel te hoog CO2 gehalte op de afdeling waarna gepaste maatregelen zijn genomen.
Bij iedere aanvraag ga ik nieuwsgierig kijken wat ik er allemaal in kan vinden. Hierdoor heb ik er veel plezier in gekregen om iets aan te pakken en het resultaat is beter.