Gert Contant › Etop

Gert Contant

Gert is vanaf 1999 actief betrokken bij het opleiden van arbocoördinatoren/preventiemedewerkers en andere professionals zoals arbeidshygiënisten, veiligheidskundigen en paramedici. Als gecertificeerd A&O deskundige met bijzondere interesse in de fysieke en mentale belasting van medewerkers is zijn werkveld erg breed. Van ergonomie tot arbobeleid, omgangsvormen of sfeer op het werk. Dat gecombineerd met een levendige interesse in leren, trainen en persoonlijke groei van mensen maakt dat Gert zich zowel richt op uitvoering als procesbewaking. Gert is samen met Andrea en Cor partner van Etop. Auteur van onder andere beroepsziekten voorkomen (co-auteur), de beeldschermwerkplek in 100 vragen en het zakboek fysieke belasting.