Linda Loeffen › Etop

Linda Loeffen

Linda heeft vanaf 2005 als Arbeid-& Organisatiedeskundige bij diverse arbodiensten gewerkt. Ze heeft hier onder andere ervaring opgedaan in het doen van onderzoek naar werkgerelateerde thema’s zoals psychosociale arbeidsbelasting, duurzame inzetbaarheid, timemanagement en medewerkerstevredenheid. Daarnaast heeft ze in die jaren veel trainingen, workshops en games ontwikkeld en verzorgd op deze thema’s voor zowel medewerkers, leidinggevenden en directies. De laatste jaren lag haar focus vooral op het begeleiden van klanten in de ontwikkeling van verzuimmanagement naar ‘sturen op inzetbaarheid’. Vanuit haar achtergrond als psycholoog en bedrijfskundige boeit en inspireert het ontwikkelen en begeleiden van veranderkundige processen haar enorm. Zowel op individueel als groeps- en organisatieniveau. De verbinding zoeken tussen mensen en organisatie en hen uitdagen tot ontwikkeling is iets wat haar drijft. Sinds 2015 doet ze dat vanuit haar eigen organisatieadviesbureau.