Mirjam van der Kooij › Etop

Mirjam van der Kooij

Mirjam is sinds 2000 werkzaam binnen het arbowerkveld als ergonoom en als arbo-adviseur. Ze heeft uiteenlopende bedrijven geadviseerd in het verbeteren van arbeidsomstandigheden. De afgelopen jaren is Mirjam tevens betrokken bij de totstandkoming van diverse branche-RI&E’s en Arbocatalogi, waaronder voor het Wegvervoer en Logistiek, Metaal, Technische Groothandel en diverse Agrarische sectoren. Met volle enthousiasme brengt Mirjam haar kennis en ervaring over aan adviseurs in het werkveld en heeft ruime ervaring in het trainen van o.a. preventiemedewerkers, ergocoaches en arbocoördinatoren. Sinds 2018 is Mirjam tevens afgestudeerd als Arbeids & Organisatiedeskundige.
Mirjam is docent voor de opleiding Werkplekonderzoek en preventiemedewerker .