Pieter Stoop › Etop

Pieter Stoop

Pieter is in het dagelijks leven actief als case- en care manager. Hij is het vaste aanspreekpunt voor de werkgever en heeft de regie over het verzuimproces. Hij voert overleg met alle partijen, stelt het re-integratiedossier samen, bewaakt afspraken, coördineert interventies en re-integratieactiviteiten. Daarnaast geeft hij, met zijn achtergrond als trainer en personeelsmanager in het bedrijfsleven, regelmatig training en advies op het gebied van casemanagement. De focus ligt hierbij niet alleen op de Wet verbetering poortwachter, maar ook op het gebied van (preventie) verzuimgesprekken, wet- en regelgeving en alle mogelijke gevolgen voor de werkgever.