Sjanne Reijnen › Etop

Sjanne Reijnen

Sjanne is een bevlogen trainer die verfrissend en zeer stimulerend te werk gaat. Energie geven, maar ook krijgen vanuit de groep weet Sjanne op een vriendelijke en stimulerende manier te motiveren. Zij is een rustige docent, maar houdt de rode draad tijdens de training stevig in handen. Tijdens de training heeft zij een interactieve aanpak en is meer coach dan docent.
Zij is in staat om tijdens de training in te spelen op de behoefte van de deelnemer.
Laagdrempelig, begrip en respect voor een ieder staan bij haar vooraan.