Steef Strijbos › Etop

Steef Strijbos

Steef Strijbos (1962) heeft op het gebied van milieu en veiligheid uitgebreide ervaring binnen productiebedrijven opgedaan als hoofd van milieu- en veiligheidsafdelingen. Vervolgens heeft hij bij een advies- en opleidingsbureau gewerkt als adviseur en opleider op het gebied van veiligheid. De afgelopen 7 jaar werkt hij als Sr. Adviseur/projectmanager bij een adviesbureau binnen de Unit Milieu- en Veiligheidsadvies Industrie. In deze functie heeft bij een groot aantal veiligheidsprojecten uitgevoerd binnen internationale industriële bedrijven. De laatste twee jaar is hij manager van de adviesgroep HSE Management. De laatste jaren voert hij projecten uit op het gebied van veiligheidsverbetering en gedragsbeïnvloeding. Steef studeerde Chemische Technologie aan de HTS Hilversum en heeft daarna Milieukunde en Hogere Veiligheids Kunde gedaan. Hij is bestuurslid van de NVVK vakgroep Chemie/gevaarlijke stoffen, lid van de NEN-normcommissie Risicomanagement en docent/ontwikkelaar binnen de Hoger Veiligheidskundige Opleiding.